Nieuws
donderdag, 25 nov 2021

"Illegale immigratie en aanmoedigen van misbruik moet stoppen"

Het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers zit in de lift. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien het systematische misbruik van het systeem al te veel onbestraft blijft. Riante uitkeringen zorgen ervoor dat het aanzuigeffect voor illegale migratie nog wordt versterkt. Het Vlaams Belang wil dat aan deze politiek onmiddellijk een einde wordt gesteld.

Volgens het recente jaarverslag van het CGVS dienden vorig jaar 1.335 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een verzoek om internationale bescherming in. Dat is een stijging t.o.v. 2019 (1.220) die meer dan opmerkelijk is, zeker gelet op de aanzienlijke daling van het aantal asielaanvragen in het ‘coronajaar’ 2020. Daarin lijkt dit jaar niet veel verandering te komen, wel integendeel. Het is geen geheim dat het (voornamelijk in Afghanistan) voor heel wat gezinnen een economisch model is geworden om kinderen op illegale reis naar Europa te sturen. In de Kamer drong Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) dan ook aan op maatregelen om deze praktijken een halt toe te roepen. In dat verband vroeg hij onder meer om de Belgische regelgeving ter zake te vergelijken met die van andere Europese landen en ze waar nodig en mogelijk te verstrengen. Dat daaraan nood is, lijdt weinig twijfel, maar daar mag het echter niet bij blijven.

“Misbruik dat onbestraft blijft en riante uitkeringen moedigen illegale immigratie nog verder aan.”

Een bijkomend probleem is immers dat zo’n 70 procent van degenen die zich als minderjarige aandienen na onderzoek meerderjarig blijkt te zijn. “Dit cijfer laat weinig anders toe dan te concluderen dat hier sprake is van systematisch misbruik en bedrog op grote schaal”, aldus Van Langenhove. Daar komt bij dat in slechts de helft van de gevallen waarin de instanties twijfelen aan de opgegeven leeftijd een leeftijdsonderzoek volgt. Dat is – zeker gelet op de vastgestelde massale fraude – véél te weinig, aldus Van Langenhove: “Indien er twijfel bestaat over de opgegeven leeftijd, moet consequent een leeftijdsonderzoek volgen. Vastgesteld bedrog mag bovendien niet zonder gevolgen blijven, want wie dit misbruik ongestraft laat, moedigt anderen alleen maar aan om op hun beurt hun kans te wagen.”

Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse, die de Vlaamse regering aan de tand voelde over de kwestie van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers, sluit zich bij Van Langenhove aan: “Het falende federale systeem zorgt ervoor dat er onterecht meerderjarigen in een systeem zitten dat de Vlaamse belastingbetaler wordt gefinancierd. Maar de Vlaamse overheid gaat in deze zeker niet vrijuit, wel integendeel”, zo voegt hij er meteen aan toe. De Reuse verwijst daarbij naar de riante uitkeringen waarvan erkende minderjarige asielzoekers in Vlaanderen kunnen genieten. Minderjarige asielzoekers ontvangen in Vlaanderen niet alleen een basisbedrag kinderbijslag, maar ook nog eens een forse sociale toeslag en een schooltoelage van 3364 euro per jaar (terwijl ze gratis kost en inwoon hebben bij Fedasil). “Dat is goed voor een inkomen dat niet alleen significant hoger ligt dan wat ze in het linkse en lakse Wallonië toegekend krijgen, maar ook – en dat is zo mogelijk nog véél belangrijker – liefst zes keer hoger ligt dan een gezinsinkomen in Afghanistan. Men hoeft geen migratiedeskundige te zijn om te weten dat hiervan een aanzuigeffect uitgaat.”

Van Langenhove en De Reuse besluiten: “Terwijl de N-VA in het federale parlement oppositie voert tegen het lakse asiel- en migratiebeleid van ‘paarsgroen-bis’, houdt de door de N-VA gedomineerde Vlaamse regering tot op heden een riant systeem in stand dat uniek ter wereld is en de illegale immigratie naar onze contreien nog verder aanmoedigt. Aan deze waanzinnige politiek – zowel op Vlaams als op federaal niveau – moet een einde komen. Nu. Onmiddellijk. Voorgoed.”