Nieuws
dinsdag, 23 nov 2021

“Illegale oversteek Noordzee en illegale migratie naar EU stoppen”

Het Vlaams Belang wil de illegale instroom vanuit Afrika en Azië naar Europa dringend een halt toeroepen. “Terwijl momenteel alles in het werk wordt gesteld om de illegale oversteek van de Noordzee naar Groot-Brittannië te beletten, zit de illegale migratie vanuit Afrika en Azië naar de EU opnieuw in de lift”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Dat is geen geloofwaardig beleid.

“Het aantal transmigranten dat probeert het Kanaal over te steken, bereikte dit jaar een nieuwe piek”, aldus Van Langenhove. “Om dit fenomeen een halt toe te roepen, hebben Frankrijk en België de bijstand ingeroepen van Frontex, dat op die manier wel een hoogst originele opdracht krijgt toebedeeld, namelijk beletten dat illegale immigranten de Europese Unie verlaten – waardoor het agentschap in feite het omgekeerde doet waarvoor het eigenlijk bedoeld is.”

“De illegale oversteek moet worden gestopt, want elke selfie van een illegale migrant die voet aan wal zet in Groot-Brittannië doet de populariteit van deze route toenemen”

Het Vlaams Belang stelt zich de vraag of de remedie die vandaag wordt voorgesteld wel de oplossing is. Wie onderschept wordt, zal namelijk in een asielprocedure terechtkomen, teruggestuurd worden naar het land waar hij of zij de EU is binnengekomen (volgens de zogenaamde Dublinregels) of moeten terugkeren naar het land van herkomst.

“In het eerste geval zal de druk op het Belgische asielsysteem – dat nu al overbelast is – immers nog verder toenemen, waarop werkelijk niemand zit te wachten”, vervolgt Van Langenhove. “Daarnaast is er het feit dat de zogenaamde Dublinregeling in grote mate theorie is en het in de praktijk verre van eenvoudig is iemand terug te sturen naar de bevoegde lidstaat. Dat is trouwens ook het geval voor de repatriëring naar de landen van herkomst - wat niet hoeft te verbazen aangezien sancties tegen landen die hun uitgewezen onderdanen weigeren terug te nemen tot op heden uitblijven.”

“De kern van de zaak is evenwel dat er nog steeds geen sprake is van een geloofwaardig beleid om de illegale immigratie naar Europa een halt toe te roepen”, besluit Van Langenhove. “Wie de illegale oversteek vanuit de EU naar Groot-Brittannië duurzaam wil tegengaan, moet in eerste instantie de illegale instroom vanuit Afrika en Azië naar de EU een halt toeroepen.”