Nieuws
donderdag, 04 nov 2021

Illegale tewerkstelling nauwelijks bestraft

Het Vlaams Belang eist een veel kordatere aanpak van illegale tewerkstelling. “In het voorbije jaar 2020 kreeg de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 679 meldingen binnen van illegale tewerkstelling. Maar slechts in 121 van deze dossiers werden werkgevers door DVZ daarvoor ook aansprakelijk gesteld”, zegt Senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). “Het is duidelijk dat paars-groen en het parket op dit vlak volkomen falen.”

Werkgevers die illegalen tewerkstellen, riskeren volgens de wet een aantal sancties. Zo zijn zij onder meer hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de repatriëring, de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorg van de illegaal en zijn gezin. “Die terugvorderingen gebeuren maar in een kleine minderheid van de gevallen”, aldus D’haeseleer, die hierover cijfers opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Zo kreeg DVZ in 2020 kennis van 679 illegale tewerkstellingen, terwijl er slechts voor 121 personen daarvan (17,8%) stappen werden ondernomen om de repatriëringskosten van de betrokkenen terug te vorderen.” Vermits DVZ pas tot terugvordering overgaat na repatriëring, mag uit deze cijfers allicht worden afgeleid dat de uitzetting van deze illegaal tewerkgestelde vreemdelingen meer uitzondering dan regel is en maar in ongeveer één op de zes gevallen gebeurt.

“De aanpak van illegale tewerkstelling toont aan dat paars-groen liever in de zakken van eerlijke ondernemers zit dan in die van fraudeurs”

Bovendien blijkt uit de cijfers van Mahdi ook dat de terugvordering van de repatriëringskosten bij de frauderende werkgevers eveneens maar in een minderheid van de gevallen tot resultaat leidt. “Zo vorderde DVZ in 2020 bij frauderende werkgevers voor 925.385 euro terug, wat neerkomt op een gemiddelde kost van 7.647 euro per repatriëring, maar in datzelfde jaar kon slechts 138.392 euro (14,9%) daarvoor worden geïnd”, vervolgt D’haeseleer. “Het blijkt inderdaad dat heel wat van die terugvorderingen om diverse redenen uiteindelijk zonder meer wordt geseponeerd. Dit is onaanvaardbaar.”

“Illegale tewerkstelling is zowel schadelijk voor de ondernemers die zich wel aan de wet- en regelgeving houden omdat zij daardoor tegen oneerlijke concurrentie moeten opboksen, als voor de overheidsfinanciën die daardoor inkomsten moeten derven. Wij hebben er dus alle belang bij om dat op een krachtdadige manier te bestrijden”, besluit D’haeseleer. “Voor paars-groen is dit evenwel duidelijk geen prioriteit: die pakt liever de eerlijke ondernemers en de man in de straat aan dan wie fraudeert en daardoor de gemeenschap benadeelt. Wij zijn echter van mening dat dit soort criminaliteit harder moet bestraft worden, niet enkel met een repatriëringskostenvergoeding, maar tevens met stevige boetes.”