Nieuws
vrijdag, 10 jun 2022

Illegaliteit en chantage mogen niet beloond

Van de 516 hongerstakende illegalen die na hun bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk vorig jaar een aanvraag tot regularisatie hadden ingediend, kregen er 90 een positieve beslissing, zo blijkt uit cijfers van de dienst Vreemdelingenzaken. “Dat is goed voor 17 procent”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “1 op 6 werd uiteindelijk toch beloond voor de chantage die ontegensprekelijk werd gepleegd.”

“Het Vlaams Belang is uiteraard tevreden dat er uiteindelijk geen collectieve regularisatie kwam – waar door de (extreme) linkerzijde werd op aangestuurd en waarvoor zelfs mensenlevens op spel werden gezet”, aldus Van Langenhove. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde: “Voor ons mogen dergelijke praktijken nooit worden beloond en moeten degenen die hieraan deelnemen bij voorbaat van elke regularisatie worden uitgesloten. Punt.”

“Enkel een effectief terugkeerbeleid zal chantage zoals kerkbezettingen stoppen”

“De hamvraag blijft ondertussen wat er met de overige 83 procent – die niet voor regularisatie in aanmerking kwamen, zal gebeuren”, vervolgt Van Langenhove. “De enige logische consequentie in ieder geval is dat degenen die – andermaal – te horen hebben gekregen dat ze niet het recht hebben hier te blijven, nu ook daadwerkelijk het land worden uitgezet.”

“Hoe men het ook draait of keert: de problematiek van illegaal verblijf is niet het gevolg van een of ander ‘inhumaan’ beleid, maar van een laks, onverantwoord en falend immigratiebeleid. Zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd door een effectieve repatriëring zal dit land met dit soort situaties geconfronteerd worden”, besluit Van Langenhove. De eis van de linkerzijde voor ‘objectieve en duidelijke regularisatiecriteria’ is daarentegen onzin en zou uiteindelijk enkel uitmonden in de creatie van een nieuw immigratiekanaal. Voor alle duidelijkheid: er bestaan in dit land objectieve en duidelijke criteria: wie recht heeft op asiel, kan blijven. Wie dat recht niet heeft, moet het land verlaten.”