Persberichten
dinsdag, 21 jan 2020

Immigratiebeleid in dit land is grenzeloos nalatig (én in strijd met Europese regels)

In een doorlichting komt het Rekenhof tot de vaststelling dat in het kader van gezinshereniging visa en verblijfsvergunningen automatisch en zonder enige controle worden toegekend. Daarmee bevestigt de dienst de praktijk die reeds in 2018 – het laatste volledige ambtsjaar van Theo Francken – aan het licht kwam en destijds door het Vlaams Belang in de Kamer werd aangekaart en aangeklaagd.

Een betere illustratie van het feit dat dit land een – letterlijk en figuurlijk – grenzeloos nalatig immigratiebeleid voert, is nauwelijks denkbaar. Terwijl illegalen nauwelijks uit het land worden gezet, kunnen nieuwe wetsovertreders en potentiële criminelen onverminderd en ongehinderd het land binnenkomen en hier ook blijven.

Het Rekenhof heeft dan ook overschot van gelijk wanneer het deze situatie zorgwekkend noemt én in strijd met goed bestuur. Daar blijft het overigens niet bij: deze praktijken zijn ook flagrant in strijd met de niet bepaald veeleisende Europese regelgeving, waarnaar Belgische politici steevast graag verwijzen. Kortom: de Belgische praktijk blijkt nog lakser dan de lakse Europese regelgeving. [Dat geldt voor de volledigheid niet alleen voor de wijze waarop visa en verblijfsvergunningen worden toegekend, maar ook voor de voorwaarden die aan gezinsherenigers worden opgelegd.]

De verantwoordelijkheid van de Belgische regering, zowel vandaag als twee jaar geleden, is verpletterend en kan niet op een ander niveau worden afgeschoven. Het lag en ligt immers in de macht van de Belgische regering(en) om ervoor te zorgen dat de DVZ voldoende middelen krijgt zodat de aanvragen voor gezinshereniging grondig kunnen gecontroleerd worden.

Gezien het zorgwekkende karakter van de situatie, zoals door het Rekenhof omschreven, zal Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken de bevoegde minister hierover aanstaande donderdag in de Kamer ondervragen.