Nieuws
woensdag, 29 jun 2022

Inflatie van 9,6%: “zo stevenen we af op recessie”

Het leven is deze maand nog maar eens beduidend duurder geworden. “Het Belgische cijfer van de inflatie, dat weergeeft hoeveel duurder de aankoop is geworden van een gemiddelde korf met goederen van een gemiddeld gezin in vergelijking met een jaar geleden, is al onafgebroken aan het stijgen sinds het begin van 2021 en bereikte voor de maand juni een recordhoogte van 9,6 procent”, zegt volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. “Met bijna 10 procent doen we het slechter dan onze buurlanden. Er is dringend nood aan een doeltreffend beleid.”

Als gevolg van die aanhoudend hoge inflatie kunnen we steeds minder kopen voor hetzelfde bedrag. “De stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de hoge energieprijzen”, aldus Van Lommel. “Zo is de prijs voor aardgas praktisch verdubbeld op een jaar tijd. Maar ook voeding wordt de laatste maanden alsmaar duurder, vooral oliën en tarweproducten, wat ons eroe aanzet om beter op te letten in de supermarkt. Andere producten worden eveneens duurder omdat bedrijven zich genoodzaakt zien de hoge grondstofprijzen en hogere lonen door te rekenen.”

“Hoe langer de hoge inflatie aanhoudt, hoe moeilijker het wordt om het tij te keren”

Het Vlaams Belang vreest dat we bij een aanhoudende stijging van de inflatie een recessie tegemoet gaan. Het verminderd consumenten- en ondernemersvertrouwen tonen dit overigens aan. “De regering deelt die vrees helaas niet, die staat erbij en kijkt ernaar”, stelt Van Lommel vast. “Het beleid bestaat vooral uit afwachten en brandjes blussen. Veel verstandige oplossingen hebben we nog niet zien passeren. Het is waar dat de Europese Centrale Bank voor een groot deel de touwtjes in handen heeft. Maar we kunnen toch vaststellen dat niet alle landen te lijden hebben onder even hoge inflatiecijfers en dat er dus wel degelijk beleidsruimte is.”

“De huidige regeringsvoorstellen bestaan telkenmale uit tijdelijke oplossingen. Het zijn slechts doekjes voor het bloeden. We hebben daarentegen nood aan een coherent en doeltreffend beleid, dat mensen voelen in hun portemonnee”, besluit Van Lommel. “Het heeft geen zin om via een indexverhoging een hoger loon toe te kennen, om dat vervolgens weg te belasten in een hogere belastingschaal. De belastingschalen moeten dringend worden aangepast. Het Vlaams Belang pleit voor meer nettoloon via slimme maatregelen, zoals het verhogen van de belastingvrije som en voor lagere btw-belastingen en accijnzen voor essentiële goederen.”