Nieuws
dinsdag, 01 dec 2020

Institutioneel debat Vlaams Parlement verbannen naar impotente werkgroep

Het Vlaams Belang betreurt dat er door het Vlaams Parlement enkel een ‘Werkgroep Institutionele Zaken’ wordt opgericht in plaats van een volwaardige parlementaire commissie. Een werkgroep heeft geen formele capaciteiten en dus geen enkele hefboom”, reageert fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang). En volgens het voorstel van de meerderheidspartijen zal de werkgroep inderdaad "niet interfereren" met het andere parlementaire werk en de vaste commissies, wat de impotentie van de werkgroep lijkt te bevestigen

Er komt een Werkgroep Institutionele Zaken’ in het Vlaams Parlement, zo werd maandag duidelijk. De werkgroep zal een jaar bestaan en geleid worden door Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Het initiatief moet uitvoering geven aan het regeerakkoord waarin wordt gevraagd “een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting". Wanneer de werkgroep van start gaat, is nog niet duidelijk, maar de samenstelling wel. De werkgroep zal 7 vaste leden tellen waarvan 2 N-VA’ers en 1 Vlaams Belanger. Dat is van tel, want in een echte parlementaire commissie - waarvan de samenstelling zou worden bepaald op basis van het methode D’Hondt - zouden 15 leden gezeten hebben (waarvan 5 N-VA’ers en 3 Vlaams Belangers: een meerderheid dus). 

Janssens: N-VA leidt niet deze meerderheid: deze meerderheid in het Vlaams Parlement leidt N-VA

Volgens het Vlaams Belang is het echter heel duidelijk waarom er geen echte commissie rond het communautaire in het leven werd geroepen. “N-VA en Vlaams Belang zouden er een meerderheid hebben”, besluit Janssens. “Dus ofwel moest N-VA samen met ons dan daar hun Vlaamsgezinde programma uitvoeren en hun coalitiepartners in verlegenheid brengen, ofwel moest het daar de coalitiepartners volgen en openlijk hun eigen programma en de verbale pro-Vlaamse ambities in verlegenheid brengen.”

Het Vlaams Belang betreurt de gang van zaken. “Eerst heeft de N-VA samen met de andere meerderheidspartijen een parlementaire onderzoekscommissie rond de duizenden coronadoden in de woonzorgcentra verhinderd”, reageert Janssens die er tevens op wijst dat N-VA op federaal vlak wel een echte onderzoekscommissie vroeg. “Nu blokkeert diezelfde N-VA nog eens een volwaardige commissie rond haar eigen corebusiness: communautaire ambities. Er blijkt hier een rode draad te spinnen rond Jan Jambon en de N-VA in het Vlaams Parlement: ten allen koste slaafs het Belgisch niveau en de coalitiepartners volgen. N-VA leidt niet deze meerderheid, het omgekeerde is waar.”