Nieuws
dinsdag, 23 nov 2021

Institutionele hervormingen: “CD&V gaat met de billen bloot”

Het Vlaams Belang vraagt zich af waarom CD&V nog deel uitmaakt van de paars-groene regering, nu een wetsvoorstel van deze partij aantoont dat haar impact op het federale regeringsbeleid rond het nulpunt ligt. “Het wetsvoorstel strekt ertoe om op federaal niveau asymmetrisch te besturen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Een zwaktebod van CD&V. De partij slaagt er niet in om zelfs datgene wat in het regeerakkoord staat af te dwingen van haar coalitiepartners.”

Eind 2020 werden in het federale regeerakkoord enkele punten omtrent institutionele hervormingen opgenomen ten voordele van de deelstaten. “Dat was de pasmunt voor paars-groen om CD&V mee in de regering te trekken en deze anti-Vlaamse regering, die geen meerderheid heeft langs Vlaamse kant, toch een schijn van Vlaamse legitimiteit mee te geven”, aldus Pas. “Eén van die punten is het zogenaamd asymmetrisch besturen. Dat komt erop neer dat de federale regering haar beleid afstemt op de verschillende noden in de diverse deelstaten.”

“CD&V tracht via parlementaire weg een signaal te geven dat zij inzake institutionele hervormingen toch iets gerealiseerd wil zien”

“Hoewel CD&V in deze regering één van de twee ministers bevoegd voor institutionele hervormingen levert, moet na één jaar regeren evenwel worden vastgesteld dat er van die institutionele hervormingen nog absoluut niets in huis is gekomen”, vervolgt Pas. “De reden daarvan is dat de andere paars-groene partijen daarvoor met beide voeten op de rem staan.”

“Eigenlijk is dit vooral een teken van de totale onmacht van CD&V in deze regering”, besluit Pas. “Het is duidelijk dat CD&V in de federale regering niet eens een deuk in een pak boter kan slaan. Men vraagt zich daarom af wat deze partij daarin eigenlijk nog doet, buiten het bezetten van enkele ministerposten met de daarbij behorende tientallen kabinetsmedewerkers. Wellicht is dit laatste dan ook het enige antwoord op die vraag.”