Nieuws
maandag, 27 sep 2021

Instroom Afghanen moet stoppen, zo niet "moet Somers streng screenen"

Het Vlaams Belang is uitermate bezorgd dat mede door de recente machtsovername van de taliban in Afghanistan er nu gewelddadige of fundamentalistische Afghaanse moslims naar hier komen. “Als de regering dan toch Afghanen binnenlaat - wat ze beter niet doet - moeten ze streng worden opgevolgd, zowel inzake radicalisering als inburgering”, zo stelden fractieleider Chris Janssens en Vlaams volksvertegenwoordiger Sam van Rooy dinsdag in het Vlaams Parlement

Er zijn nu al 27.407 inwoners in België uit Afghanistan waarvan het merendeel mannelijk is. In Antwerpen alleen al gaat het om 8.000 Afghanen, zo benadrukte van Rooy. Door de overwinning van de taliban en het opengrenzenbeleid zullen deze cijfers alleen maar stijgen. “Jihadisten en moslimfundamentalisten zullen binnen gehaald worden, net zoals voordien gebeurd is vanuit Syrië”, aldus Janssens. Pew Research Center toonde immers aan dat maar liefst 99% van de Afghaanse moslims de sharia steunt, 85% voor steniging van vrouwen is en 39% zelfmoordaanslagen steunt.

Vele Afghanen komen niet naar hier voor onze vrijheden, democratie en seculiere samenleving”

Afghanen die nu naar Nederland, Duitsland of België komen, worden door politiek correcte media en politici ongenuanceerd beschouwd als slachtoffers van de taliban. De Nederlandse ex-militair Nikko Norte, die jaren diende in Afghanistan en dus ervaringsdeskundige is, getuigt nochtans dat ze vaak niet op de vlucht zijn voor de taliban, maar gewoon naar het Westen willen komen voor de welvaart en sociale zekerheid. En hun islamitische waarden en normen staan dus doorgaans haaks op de onze”, stelde Janssens. Dat zorgt voor culturele en veiligheidsproblemen. Zowel voor de Vlamingen als voor de wel goedwillende inburgeraars.

“Wie gelooft bovendien dat Afghaanse sharia-aanhangers en moslimfundamentalisten via een inburgeringscursusje werkelijk op andere gedachten kunnen worden gebracht?”, vroeg van Rooy. Ook enkele Afghanen die wél Vlaming onder de Vlamingen zijn, getuigden om die reden dat ze tégen een Afghaans-islamitische migratiestroom zijn. Vlaams inburgeringsminister Bart Somers (Open Vld) moet er bij federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dus op aandringen het kaf van het koren te scheiden”, besloot van Rooy. En mochten er tijdens het inburgeringstraject bij Afghanen een of meerdere ondemocratische en intolerante islamitische opvattingen worden gedetecteerd, dan moeten ze onmiddellijk worden uitgezet.”