Nieuws
maandag, 03 jan 2022

“Investering in kernenergie is de meest groene investering”

De Europese Commissie heeft beslist om investeringen in kernenergie en aardgas als 'groene' investeringen te beschouwen. “Voor kernenergie is dat label wegens de geringe CO2-uitstoot, perfect te verantwoorden”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar door te pleiten voor vervuilende gascentrales maakt de Europese Commissie een fundamenteel verkeerde keuze die in de kaart speelt van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).”

“Eerder was al uit een rapport van de VN gebleken dat kernenergie een van de meest klimaatvriendelijke technologieën is om elektriciteit te produceren”, aldus Van Lommel. “Daarin werd een analyse gemaakt van het totaaleffect van een bepaalde technologie op het klimaat. Kernenergie scoorde hier als één van de beste technologieën, even goed als windturbines.”

“Een voorwaarde voor de erkenning als groene energie, is dat er goede oplossingen moeten worden geboden voor het kernafval. Maar de nieuwe kleine, modulaire kerncentrales, waar wij voor pleiten, zullen sowieso veel minder afval produceren”, vervolgt Van Lommel. “Toch blijft Van der Straeten hartstochtelijk voorstander van gascentrales. Die vervuilend zijn, want om als ‘groene energie' te worden beschouwd, legt de Europese Commissie strenge voorwaarden op inzake CO2-uitstoot, voorwaarden waaraan maar moeilijk kan worden voldaan. In de aanvraag van Engie voor een centrale in Vilvoorde, de centrale waar Van der Straeten op rekende, lag de voorziene uitstootnorm boven de norm die zou moeten gehaald worden om een groene stempel te krijgen.”

“We mogen van een overheid verwachten dat ze de energiebevoorrading kan veiligstellen op langere termijn”, besluit Van Lommel. “Het is duidelijk dat we er met hernieuwbare energie alleen niet zullen komen. Maar deze regering verkiest ‘het licht’ niet te willen zien.”