Nieuws
woensdag, 21 apr 2021

Inzet asielzoekers in zorg: “Geen aanpassing van onze feestdagen”

Voor Vlaams Belang is het uitgesloten dat onze feestdagen aangepast moeten worden, naar aanleiding van de mogelijke inzet van een aantal asielzoekers in de zorg. Een voorstel dat gisteren door Margot Cloet van Zorgnet-Icuro in Terzake werd gedaan. “Het gemak waarmee sommigen steeds opnieuw iedere Westerse traditie willen opzijschuiven, blijft verbazen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Het nut van dit voorstel ontgaat me ook volkomen.”

In het VRT-duidingsprogramma Terzake van 20 april liet Margot Cloet, als gedelegeerd bestuurder van de netwerkorganisatie Zorgnet-Icuro, haar licht schijnen op de eventuele inzet van asielzoekers in onze zorg. Het werd een vurig pleidooi om heel hard te investeren in de ondersteuning van die mensen. Voor Cloet is daarbij ook een extra taak voor de reeds drukbezette zorgsector weggelegd. Men moet volgens haar de mensen van onze zorgsector namelijk duidelijk maken dat er mensen zijn met andere gebruiken, dat er moslims zijn die de ramadan beleven. “Misschien moeten we ook onze feestdagen daar een beetje op aanpassen”, klonk het.

“Als er één aanpassing moet gebeuren in de lijst van de feestdagen, dan is het van 11 juli een wettelijke feestdag maken”

Het Vlaams Belang kan zich moeilijk voorstellen dat er, binnen of buiten de zorg, nog mensen zouden bestaan die niet van die andere gebruiken of de ramadan op de hoogte zijn. “De ramadan en het suikerfeest krijgen in de media jaarlijks alle aandacht. Het verschil met de kerkelijke feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis, kan niet groter zijn”, aldus Pas.

“Het is me ook niet geheel duidelijk wat mevrouw Cloet bedoelt met een aanpassing van onze feestdagen”, vervolgt Pas. “Maar als ze meent dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn, moet ze zich verkiesbaar stellen en dit langs parlementaire weg proberen te verwezenlijken. Ik heb het stilaan gehad met al die deskundigen die in de coronacrisis een bekend TV-gezicht werden en die daarom menen politieke uitspraken te moeten doen.”

“Ik zou ook eens willen weten om hoeveel werkwillige asielzoekers het hier eigenlijk gaat”, merkt Pas tot slot op. “In dit land is 52,8 procent van de bevolking katholiek. En 9,4 procent – dus ruim één miljoen inwoners - noemt zich praktiserend katholiek. Voor hoeveel mensen, die eenmaal uitgeprocedeerd toch moeten worden uitgezet, zullen de bijna 6 miljoen katholieken hun feestdagen moeten aanpassen?”