Nieuws
maandag, 21 aug 2023

Iran verstrengt hoofddoekplicht nog meer na protesten

Foto: iStock. Iran verstrengt hoofddoekplicht nog meer na protesten

Het Vlaams Belang is verbolgen over de draconische straffen die het Iraanse parlement heeft voorzien bij overtredingen van de islamitische kledingvoorschriften. “Dit is niets anders dan een wraakactie van het Iraanse regime na de protesten die volgden op de dood van Mahsa Amini”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Een regime dat alle mensen- en vrouwenrechten op zodanige brutale manier met de voeten treedt, moet zwaar gesanctioneerd worden, al wijst niets erop dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.”

Omwille van een overtreding van de kledingregels werd de 22-jarige Amini vorig jaar door de Iraanse zedenpolitie gearresteerd en doodgeslagen. Zonder pardon en zonder enige vorm van proces. De moord leidde tot protesten die bloedig neergeslagen werden en waarbij demonstranten koudweg werden neergeschoten. “Het is het lot dat het Iraanse regime voor alle kritische stemmen in petto heeft”, aldus Ponthier, die eraan herinnert dat deze gang van zaken voor het Belgische regime evenwel nooit een hinderpaal is geweest om deals met Teheran af te sluiten.

“België heeft niets geleerd uit de laffe moord op Amini”

Bijna een jaar na Amini’s dood keurt het Iraanse parlement dus een gevoelige verstrenging goed van de bestraffing van overtredingen van de islamitische kledingvoorschriften… Nog hogere boetes, nog zwaardere celstraffen en een verbod om het land te verlaten. “Helaas hebben de bewindslieden in België niets geleerd uit de laffe moord op Amini”, stelt Ponthier vast. “Nog maar enkele maanden geleden waren hoge vertegenwoordigers van de schurkenstaat op de thee in Brussel, waar ze met alle égards ontvangen werden.”

De door het Iraanse parlement goedgekeurde hervorming wordt nu voorgelegd aan de Raad der Hoeders, een gezaghebbend orgaan bestaande uit geestelijken, dat zal beslissen of de nieuwe wet in overeenstemming is met de islam. “Aan die uiteindelijke overeenstemming hoeven we alvast niet te twijfelen”, merkt Ponthier tot slot op. “Ik vraag me af waar de roeptoeters van weleer, die met veel gevoel voor drama hun haren afknipten bij wijze van steun aan Amini, vandaag zitten.”