Nieuws
woensdag, 26 okt 2022

Islamitische (zwembad)-apartheid in Vlaanderen toegelaten

Na een gesprek tussen het Lommels stadsbestuur en de islamitische vzw Al-Furqan is beslist dat zij het stedelijk zwembad mogen blijven afhuren voor activiteiten waarop vrouwen niet zijn toegelaten. “Dit is helaas tekenend voor de islamisering van Vlaanderen”, zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. “Noch op lokaal noch op Vlaams niveau slaagt de N-VA erin om dit tegen te houden.”

De vzw achter de niet-erkende Al Furqan-moskee in Lommel biedt in samenwerking met het Cultureel Centrum Lommel haar leden een ‘zwembadabonnement’ aan. De vzw huurt hiervoor het stedelijk zwembad twee keer per maand af zodat enkel mannen en kinderen er kunnen komen zwemmen. Dit deed heel wat stof opwaaien. Zelfs de islamknuffelaars van UNIA stelden dat de vzw “een manifeste inbreuk pleegt op de genderwet”. In het Vlaams Parlement werd minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Bart Somers door het Vlaams Belang over de kwestie ondervraagd.

“Islamitische (sekse)apartheid blijft jammer genoeg onbestraft”

“Hoewel Somers zich profileert als de diversiteitsgoeroe van Vlaanderen en bekendstaat als islamknuffelaar, moest hij toegeven dat hij evenmin gelukkig is met deze evolutie”, zegt van Rooy. “Hij beweerde echter dat hij als minister deze islamitische apartheid niet kan verbieden en dat het aan de gemeenten is om actie te ondernemen. Nog volgens Somers past dit in dezelfde evolutie zoals een ‘ladies night’ in filmzalen of fitnessclubs.”

Het Vlaams Belang laakt de tamme houding van de minister. “Normaal gezien is Somers de eerste om met het opgeheven vingertje lokale besturen te adviseren, maar als het om het tegengaan van de islamisering gaat geeft hij niet thuis”, aldus van Rooy. “Het fundamentele verschil tussen een ‘ladies night’ in de cinema en gescheiden zwemmen is natuurlijk de verderfelijke islamitische visie op de vrouw. Het is veelzeggend dat de minister dit niet durft benoemen.”

Na overleg tussen het Lommels stadsbestuur en de islamitische vzw werd beslist dat de aparte zwemuren, waarbij vrouwen én niet-moslims dus niet welkom zijn, gewoon mogen blijven plaatsvinden. “De lokale coalitie van cd&v en N-VA is dus plat op de buik gegaan voor de vrouwonvriendelijke eisen van de moskee en de vrouwenonderdrukkende islamitische ideologie”, besluit van Rooy. “Of het nu op lokaal of op Vlaams niveau is, samen met traditionele partijen slaagt de N-VA er helaas niet in de islamisering van onze samenleving tegen te houden, laat staan terug te draaien.”