Nieuws
maandag, 22 jun 2020

Jaarverslag handhaving bestuurstaalwetgeving Brussel “dramatisch slecht”

Uit het nieuwe jaarverslag van de Brusselse vice-gouverneur over de toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken blijkt opnieuw dat de handhaving bij het aanstellen van personeel bij Brusselse gemeenten en OCMW’s achteruitgaat. Het Vlaams Belang is “niet verrast, maar wel teleurgesteld”, en pleit voor een andere aanpak na de “dramatisch slechte resultaten”. 

De overgrote meerderheid van de beslissingen bij de lokale besturen is niet in lijn met de taalwetgeving. In de gemeenten voldeed amper 15,4 procent van de contractuele aanwervingen aan de bestuurstaalwet. In de OCMW’s was dat slechts 4,7 procent. De vice-gouverneur kan wel een aanstelling van een niet-tweetalige ambtenaar schorsen, maar dat is slechts tijdelijk. In totaal werden over 2019 1.829 schorsingsbesluiten uitgevaardigd, wat een absoluut record is. De Brusselse regering, noch de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) gaan over tot vernietiging van zo’n aanstelling. En net zoals de voorbije jaren werd in 2019 geen enkele onwettige benoeming vernietigd.

Bij de handhaving van de bestuurstaalwetgeving loopt het duidelijk grondig mis”, zo stelt Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “We kloppen al vele jaren op deze nagel, maar verder dan de jaarlijkse vaststellingen komen de betrokken overheden niet. Wij vragen een andere aanpak waarbij het vernietigingsmechanisme wordt omgekeerd. De vicegouverneur moet de beslissingen van de lokale overheden kunnen vernietigen die niet in regel zijn. De regering of het college van de GGC moeten dan de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan. Bovendien pleiten wij voor de oprichting van een taalrechtbank die zich over dit thema moet buigen.”

De Brabandere: “Terwijl anderen pleiten voor Arabisch aan de Brusselse loketten, kan men de meest rudimentaire tweetaligheid nog niet onderhouden in Brussel”

“Er is in Brussel een minister bevoegd voor meertaligheid, maar over tweetaligheid van de diensten hult deze zich in stilzwijgen, klaagt ook Brussels Vlaams Belang-voorzitter senator Bob De Brabandere aan. Anderen bepleiten intussen de mogelijkheid om Arabisch aan de loketten aan te bieden, terwijl de meest rudimentaire tweetaligheid van het Hoofdstedelijk Gewest en zijn gemeenten ondermaats blijft.

Het Vlaams Belang kondigt verder aan om zowel in Brussels Parlement, de Verenigde Vergadering van de GGC, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, als het Vlaams Parlement en de Kamer de verantwoordelijke ministers en collegeleden aan de tand te zullen voelen. De partij stelt ook voor om de vice-gouverneur voor een hoorzitting uit te nodigen. In de federale Kamer legde de rechtsnationalistische partij reeds een wetsvoorstel ter zake neer.