Nieuws
woensdag, 08 dec 2021

Juryleden Assisen moeten jaren wachten op vergoeding

Het Vlaams Belang stelt vast dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) er geen probleem in ziet dat juryleden bij Assisenprocessen soms vele jaren moeten wachten op een vergoeding. “Meer nog, Van Quickenborne liet ondertussen zelfs verstaan niets te zullen ondernemen om hier verandering in te brengen”, zegt Kamerlid Marijke Dillen die de minister hierover ondervroeg.

‘Zeven jaar na het proces aangaande de zwembadmoord wacht Gerard nog steeds op zijn vergoeding als jurylid’, zo kopten de kranten onlangs. “Bij een Assisenproces houdt de griffier dagelijks bij welke juryleden aanwezig zijn, en weet hij wie daarvan een werkgever heeft en wie zelfstandige is. Op het einde van het proces wordt een tabel opgesteld met de bedragen die aan elk lid moeten worden betaald ter compensatie van hun afwezigheid op het werk of hun onmogelijkheid tot werken”, verduidelijkt Dillen. “Dat gaat naar het taxatiebureau, waarna het jurylid in kwestie zijn centen ziet.”

“Juryleden moeten hun vergoedingen binnen een redelijke termijn ontvangen”

“Maar blijkbaar loopt dat wel eens mis, en moeten juryleden soms jaren wachten op hun vergoeding. Ik vroeg Van Quickenborne dan ook wat hij zal ondernemen om ervoor te zorgen dat alle juryleden hun vergoedingen op een redelijke termijn zouden ontvangen”, vervolgt Dillen. “Helaas liet de minister verstaan dat hij geen enkel initiatief in die zin zal nemen, omdat er ‘geen probleem’ is. Dat iemand zeven jaar moet wachten op zijn vergoeding is dus blijkbaar niet meer dan normaal.”

“Het is trouwens maar de vraag hoe de minister kan weten dat er geen probleem is, want op mijn vraag naar het aantal juryleden dat nog een vergoeding moet ontvangen kon – of wou – de minister niet eens antwoorden”, besluit Dillen. “Van de leuze ‘Sneller, menselijker, straffer’ die de minister tot de zijne heeft gemaakt, kan het aspect ‘sneller’ alvast geschrapt worden.”