Persberichten
donderdag, 08 feb 2024

Kamer weigert absurde verplichting voor parlementsleden aan te passen omwille van cordon

“Het interne reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is niet meer van deze tijd.” Dat zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas. Zo staat in het reglement bijvoorbeeld nog steeds dat wie het woord wenst te voeren in plenaire vergadering, dit al staande moet doen, ook wanneer dat van hun plaats gebeurt. “In de praktijk gebeurt dat om praktische redenen niet: de tekst staat op een laptop, er is een betere geluidskwaliteit in de microfoons wanneer de toespraak zittend gebeurt, enz. Ook voor minder mobiele leden vormt het staande spreken uiteraard een bijzonder probleem”.

Daarom diende het Vlaams Belang een voorstel in om het reglement te wijzigen, zodat men ook zittend vanop de plaats een tussenkomst zou kunnen houden. “Ons voorstel werd echter zowel in de commissie Reglement als in plenaire vergadering weggestemd”, zegt Pas. “Het cordon sanitaire is blijkbaar nog steeds belangrijker dan het gezond verstand.”

Daarom drong Pas er vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer dan ook op aan dat de Kamervoorzitster in het vervolg het reglement zou laten naleven, en dat tussenkomsten in de toekomst al staande zouden worden gehouden. “Wanneer ons perfect logisch en te verdedigen voorstel door de traditionele partijen wordt weggestemd, moeten ze er ook maar consequent naar leven”, besluit Pas.