Persberichten
woensdag, 19 jun 2019

Kamerfractie Vlaams Belang kiest Barbara Pas tot fractievoorzitter en Wouter Vermeersch tot ondervoorzitter van de fractie

Vlaams Belang werd met ruim 810.000 stemmen de tweede grootste partij van het land. De fractie in het federaal parlement groeit dan ook sterk aan van drie naar achttien Kamerleden. Tijdens haar eerste bijeenkomst heeft de fractie een aantal formaliteiten vervuld en afspraken gemaakt om haar werking voor de komende jaren in goede banen te leiden.

Bij de aanvang van de vergadering werd uittredend fractieleider Barbara Pas bij algemeen handgeklap aangeduid om de VB-fractie opnieuw te leiden. De 38-jarige Pas zetelt al sinds 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is daarmee aan haar vierde mandaat als Kamerlid begonnen. Op 26 mei 2019 werd zij in de Oost-Vlaamse kieskring herverkozen met 41.911 voorkeurstemmen. Zij leidde sinds 2013 de VB-fractie in opvolging van Gerolf Annemans en werd daarin nu herbevestigd.

De fractieleden hebben tevens bij unanimiteit de 34-jarige Kortrijkzaan Wouter Vermeersch tot ondervoorzitter van de fractie verkozen. Vermeersch is, net zoals Barbara Pas, van opleiding handelsingenieur en is een gewezen ondernemer. Hij werd op 26 mei 2019 met 31.127 voorkeurstemmen in de West-Vlaamse kieskring voor het eerst verkozen als Kamerlid, maar heeft reeds heel wat politieke ervaring opgedaan als economisch adviseur in de toenmalige Europese ENF-fractie waartoe het Vlaams Belang behoort. Tevens is hij fractieleider van de VB-gemeenteraadsfractie in Kortrijk en uittredend provincieraadslid.