Persberichten
donderdag, 13 apr 2023

Kandidaat-kopers moeten beter beschermd worden tegen malafide aannemers

Foto: iStock. Kandidaat-kopers moeten beter beschermd worden tegen malafide aannemers

Het Vlaams Belang wil dat de overheid kandidaat-bouwers beter bijstaat. Het regent klachten over malafide aannemers en mensen worden onvoldoende beschermd”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) die hierover vandaag de regering ondervroeg. De partij pleit ervoor om de wet-Breyne die de bouw van woningen in België regelt uit te breiden en wil dat aannemers hun bekwaamheid bewijzen vooraleer ze het beroep mogen uitoefenen.

Volgens het Vlaams Belang zijn gezinnen die een huis willen bouwen onvoldoende beschermd binnen het bestaande wetgevend kader. “Door het tweede-kansenbeleid van deze regering kunnen aannemers failliet gaan en gewoon weer opnieuw beginnen”, aldus Van Lommel. “Sommige aannemers steken de voorschotten in eigen zak, gaan dan failliet en beginnen gewoon opnieuw. Door dit beleid kunnen zo’n malafide aannemers steeds opnieuw mensen oplichten. Er is dan wel een wet voor bestuursverboden in de maak die dit moet verhinderen, maar komt behoorlijk laat en is ruim onvoldoende. Bovendien doet het parket onvoldoende om frauduleuze aannemers aan te pakken.”

Door het schrappen van de vestigingswet, moeten aannemers ook niet meer bewijzen dat ze over voldoende vakkennis beschikken. Volgens het Kamerlid wordt op die manier de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van een aannemer te controleren op de schouders van de burger gelegd. Europese regelgeving verbiedt ons land om de vestigingswet opnieuw in te voeren. Ten koste van vele gezinnen dus die geruïneerd achterblijven.

“Door het tweede-kansenbeleid van de overheid kunnen malafide aannemers steeds opnieuw mensen oplichten”

“Er wordt vaak gezegd dat Vlamingen geboren worden met een baksteen in de maag”, vervolgt van Lommel. “Een eigen huis is dan ook de beste verzekering voor de toekomst. Er moet meestal jaren worden gespaard voordat de bouwplannen eindelijk kunnen worden omgezet in een concreet project. Het is bijzonder pijnlijk als dit avontuur niet tot een goed einde komt door nalatigheden van de bouwpromotor.”

De klachten lopen uiteen van werken die slecht of niet op tijd worden uitgevoerd, tot onderaannemers die gewoonweg niet betaald worden. In de ergste gevallen blijven gezinnen achter met een bouwwerf. De partij wil die oneerlijke praktijken dringend een halt toeroepen. Het Vlaams Belang vraagt daarom meer garanties en controles zodat de wet-Breyne correct wordt toegepast, maar ook dat notarissen meer controlebevoegdheden krijgen. Bovendien moet de wet worden uitgebreid, niet alleen voor totaalrenovaties, maar ook bij de keuze van afzonderlijke aannemers. Tot slot moet worden overgegaan tot het verplichten van meer financiële garanties die consumenten moeten beschermen wanneer aannemers failliet gaan. “Het is aan de overheid om de deugdelijkheid van een aannemer te verzekeren en de nodige garanties in te bouwen”, besluit Van Lommel. “Het is daarom nodig dat aannemers hun bekwaamheid bewijzen alvorens zij hun beroep mogen uitoefenen. ”