Nieuws
woensdag, 24 aug 2022

Katholiek onderwijs op ramkoers met Vlaamse regering over eindtermen

Nadat Katholiek Onderwijs Vlaanderen in juni nog gelijk kreeg van het Grondwettelijk Hof en de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kon laten vernietigen, richt ze nu haar pijlen op de eindtermen van de eerste graad die drie jaar geleden werden ingevoerd. Het KOV-bestuur heeft beslist om een eigen set eindtermen in te dienen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. “Scholen kunnen inderdaad zelf vervangende eindtermen indienen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. Maar dat de grootste koepel van het Vlaamse onderwijs dit zou gebruiken, die ongeveer twee derde van alle leerlingen huisvest, is toch wel ongezien.”

De eindtermen zijn de minimumdoelen die zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid en omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Schoolbesturen kunnen inderdaad een uitzonderingsprocedure volgen en zelf een alternatieve set vervangende eindtermen indienen die qua niveau gelijkwaardig moeten zijn aan deze die door Vlaanderen worden vastgelegd. Zowel een commissie van deskundigen als de onderwijsinspectie moet hierover dan een advies verstrekken, waarna de Vlaamse Regering en erna het Vlaams Parlement finaal over de goedkeuring beslissen. Tot op heden maakten eigenlijk enkel de Steinerscholen hiervan gebruik.

“De kritiek van Boeve op het curriculum van de eerste graad komt natuurlijk niet uit het niets. Er zijn enkele terechte gebreken in de opbouw van de hervormde eerste graad die we met het Vlaams Belang bij de vastlegging ervan in de vorige legislatuur ook deelden”, aldus Laeremans. “Zo is er minder ruimte tot differentiatie en dus te veel eenheidsworst. Ook zijn er in de eindtermen veel extra attitudedoelen bijgekomen die in de praktijk in de beschikbare lestijd ten koste ging van vakken zoals Nederlands.”

“Waarom doet het Katholiek onderwijs dit nu?”

Anderzijds is deze demarche volgens Laeremans erg nefast voor onderwijs en best wel eigenaardig te noemen. “KOV heeft drie jaar gewerkt op basis van die nieuwe eindtermen in de eerste graad, dus waarom hebben ze dit manoeuvre dan niet eerder gedaan als die eindtermen toch zo slecht waren? Of hebben ze bloed geroken nadat ze gelijk kregen bij het Grondwettelijk Hof omtrent de eindtermen 2de en 3de graad”, verklaart Laeremans. “Indien ze deze uitzondering op de eindtermen eerste graad verkrijgen, net zoals de Steinerscholen, dan heeft de grootste koepel andere eindtermen dan de andere scholen. Dit komt eigenlijk neer op à la carte-eindtermen en ondergraaft hun principe als Vlaanderenbrede minimumdoelen. Inzake de Steinerscholen hebben we ons met het Vlaams Belang hier altijd tegen verzet en indien men bij KOV hun voornemen doordrijft en niet tot een onderhandelde oplossing komt, zullen we hetzelfde doen.”

Ook de timing is desastreus, net voor een nieuw schooljaar en dat in volle onderwijscrisis door het acute lerarentekort en de leerachterstand die er na corona nog altijd heerst bij veel leerlingen. “Wie wordt hier nu beter van? Ik kan me inbeelden dat redelijk wat directeurs en leraren van katholieke scholen toch ook verontwaardigd kijken naar dit schouwspel”, verzucht Laeremans. “Daarnaast zet dit bepaalde andere werven van de Vlaamse regering om de onderwijskwaliteit op te krikken, zoals de in opmaak zijnde eindtermen voor het basisonderwijs en de Vlaamse centrale proeven, op de helling.”

Volgens het Vlaams Belang vergroot deze manier van werken enkel de loopgravenoorlog waar de koepels en de regering thans in verzand zitten. “Ons lijkt het dat we een onafhankelijke bemiddelaar nodig hebben om dit te ontmijnen.”