Nieuws
woensdag, 01 jun 2022

Kennis van wiskunde keldert

Uit peilingstoetsen die in 2021 werden afgenomen bij 6.163 leerlingen blijkt dat de kennis van wiskunde in het Vlaamse basisonderwijs er serieus op achteruit gaat. “Deze kennisafname is dramatisch in vergelijking met de vorige peilingen”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Dit wijst op het nakende failliet van ons ganse onderwijs.”

In 2021 werd er voor de vierde maal een peilingsonderzoek uitgevoerd, na eerdere peilingen in 2002, 2009 en 2016. Bij 6.163 leerlingen van het zesde leerjaar uit 327 klassen in 230 scholen.werden er in totaal 21 toetsen afgenomen. 13 ervan behoorden tot het domein ‘getallenleer en bewerkingen’ en 8 tot het domein ‘metend rekenen en meetkunde’. Op slechts 5 van de 21 toetsen haalde minstens 75 procent van de leerlingen de minimumdoelen voor wiskunde en op 6 toetsen werden die door de helft of nog minder dan de helft van de leerlingen behaald. In vergelijking met de eerdere peilingstoetsen in 2016 én 2009 gaan de leerlingen er op de meeste toetsen op achteruit.

“Het gaat hier voor alle duidelijkheid dus niet over ingewikkelde zaken, maar over van overheidswege bepaalde kennis die elk kind op 12-jarige leeftijd moet beheersen”, zegt Beckers. “Dit is de lat waar iedereen eigenlijk over moet.”

“De dramatische kennis van wiskunde bij twaalfjarigen voorspelt weinig goeds voor onze welvaart”

De toename van zorgtaken en maatschappelijke problemen in het onderwijs, het erg veranderde leerlingenpubliek - met grote influx van Nederlandsonkundige kinderen - en het kwantitatieve lerarentekort ziet Beckers als voornaamste oorzaken voor deze kennisafname. “Dit zou een wake-up-call moeten zijn, maar het ontbreekt bij sommigen nog altijd aan begrip van de dringendheid.”

“We oogsten nu wat we de afgelopen twintig jaar hebben gezaaid met ons onderwijsbeleid”, aldus Beckers. “Alle relativering ten spijt is dit ronduit rampzalig. Indien we het tij niet keren, wordt de toekomst voor onze Vlaamse welvaart maar ook voor de latere ontwikkelingskansen van onze jeugd dramatisch.”

Als oplossingen stelt Beckers voor om radicaal te stoppen met de grote focus te leggen op gelijke kansen. “Dit leidt enkel tot nivellering, terwijl men achterstandsleerlingen net emancipeert door hoge eisen te stellen en kwaliteitsvol onderwijs te bieden.” Daarnaast pleit zij ook voor om de doelen betreffende basisgeletterdheid te verstevigen, terwijl massamigratie aan banden wordt gelegd. “Nieuwkomers en allochtone ouders moeten meer dwingend aangezet en verplicht worden om Nederlands te leren. Het afnemen van sociale voordelen en uitkeringen bij onwil van ouders om Nederlands te leren, mag geen taboe zijn”, besluit Beckers.