Nieuws
maandag, 17 jan 2022

“Kernuitstap heeft niets met klimaat te maken”

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) geeft inzake de kernuitstap toe dat er op dit ogenblik geen enkel nieuw plan uitvoerbaar is, waarbij de CO2 kan dalen. Ze kondigt zelfs meer gascentrales aan. “Dat is opvallend, want De Sutter geeft hiermee toe dat het beleid allesbehalve met het klimaat te maken heeft en dat het enkel om het dogma te doen is om de kerncentrales te sluiten”, zegt volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. “Eigenlijk zijn haar uitspraken een extra reden om de kerncentrales open te houden.”

“Er is niets mis met het inzetten op hernieuwbare energie, maar denken dat we er met zon en wind alleen zullen komen is een illusie”, aldus Van Lommel. “Het op de helling zetten van bevoorradingszekerheid en van betaalbaarheid van energie is bijzonder naïef en lijkt wel een spel voor De Sutter en haar paars-groene collega’s.”

“Als element van de groene religie valt kernuitstap niet in vraag te stellen”

“Zaken vooruitschuiven naar de toekomst om nu hun zin te krijgen is een beproefd recept van Groen”, vervolgt Van Lommel. “Kijk naar de belofte om nieuwe technologieën rond nucleaire energie te onderzoeken om mogelijks nieuwe centrales van de toekomst te bouwen. Voor de heren en dames van Groen zal het nooit goed genoeg zijn en ze zullen steeds het oneerlijke debat rond kernafval blijven misbruiken. Die belofte is een zoethoudertje om MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het gareel te houden. Een eventuele beslissing zal evenwel nog lang op zich laten wachten: tegen dan zijn alle veilingen afgerond en zullen de nodige pakten met andere landen gesloten zijn.”

“Het mag duidelijk zijn dat er in Vlaanderen slechts een zeer beperkt draagvlak bestaat voor het energiebeleid van Groen”, besluit Van Lommel. “Op de onbetwistbare groene leerstelling van de kernuitstap is echter geen kritiek mogelijk, zeker niet wanneer deze door gezond verstand wordt ingegeven. De dogmatici van Groen hebben hun coalitiepartners duidelijk in hun greep, en die lijken dat – als ze zich daar al bewust van zijn – helemaal niet erg te vinden.”