Nieuws
dinsdag, 29 dec 2020

‘Kerstcadeau’ van Vlaamse regering: “Vlaming draait op voor steeds duurder integratiebeleid”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het kerstakkoord in de integratiesector, dat nu al op 850.000 euro wordt begroot. “Als het van ons afhing ging er welgeteld 0 euro naar”, aldus Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Maar het hysterische gekrijs van de subsidieslurpers heeft duidelijk effect gehad, want minister van Integratie Bart Somers (Open Vld) is gezwicht voor het Minderhedenforum. Dat smelt nu met het nieuwe Join.Vlaanderen samen tot één groot multikul-propagandavehikel, dat de Vlaamse belastingbetalers nóg meer geld kost.”

Minister Somers wilde initieel het Minderhedenforum afschaffen en vervangen door het nieuwe Join.Vlaanderen, maar na protest vanuit de linkerzijde herzag hij zijn mening. Beide hebben nu een akkoord om tegen januari 2022 samen te smelten tot een nieuwe organisatie. Omdat twee organisaties nu eenmaal meer kosten dan één – ook wanneer ze samensmelten – ligt op het kabinet-Somers nu reeds 850.000 euro klaar. 

Het Vlaams Belang kant zich tegen deze “spilzuchtige knuffelpolitiek”. “Door het hysterische gekrijs van subsidieslurpers en de linkse oppositie, is Somers geplooid voor het Minderhedenforum en kost dit nu nóg meer geld”, vervolgt van Rooy. “Zoals ik pas nog aankaartte tijdens de begrotingsdebatten kosten de oeverloze, geforceerde pogingen tot het integreren van steeds meer vreemdelingen meer en meer Vlaams belastinggeld. En dit terwijl onze eigen hulpbehoevenden in Vlaanderen, zoals blinden en slechtzienden (de Brailleliga) en gehandicapten, om financiële steun smeken!”

“Geen enkel integratiebeleid kan op tegen de massale ongecontroleerde immigratiestromen uit de islamitische wereld”

De kostprijs van Inburgering en Integratie blijft maar toenemen. Het Vlaams integratiebeleid gaat - of nu Vooruit, Groen, Open Vld, CD&V of N-VA aan de macht zijn - steeds weer uit van de maakbaarheid van compleet andere volkeren en culturen. Dat is ook hét fundamentele verschil tussen het Vlaams Belang en alle andere partijen. “De omvolking is dan ook volop bezig,” aldus van Rooy. In 1990 had 1 op de 40 mensen in Vlaanderen een niet-Europese achtergrond. Vandaag, 30 jaar later, heeft bijna 1 op 7 mensen in Vlaanderen een niet-Europese achtergrond. Dit terwijl steeds grotere groepen mensen met wortels in Afrika en het Midden-Oosten zich afkeren van onze cultuur en vrije samenleving.

Volgens van Rooy moet het immigratiebeleid dermate strikt en selectief worden dat een integratiebeleid simpelweg overbodig wordt. “Dat is perfect mogelijk mochten we zélf jaarlijks een zeer beperkt aantal nieuwkomers selecteren op basis van hun socio-economische en culturele achtergrond én hun inpasbaarheid in onze cultuur”, vertelt van Rooy. Vandaag gebeurt echter het omgekeerde. Grote groepen mensen met migratieachtergrond kennen daardoor wel de weg naar het OCMW, maar begrijpen bijvoorbeeld niet welke coronamaatregelen er gelden. En dus wordt een steeds groter deel van ons Vlaams belastinggeld besteed aan Integratie en Inburgering, nu al tot bijna 100 miljoen euro per jaar!"

Volgens het Vlaams Belang is het dan ook hoog tijd voor een radicale ommekeer.