Nieuws
dinsdag, 27 sep 2022

“Khattabi is volstrekt onduidelijk over koolstofheffing”

Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) zou haar plannen voor een mogelijke koolstoftaks tijdens deze legislatuur definitief hebben opgeborgen. “Dat zou volgens de pers haar kabinet zo hebben aangegeven”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “België zou immers de invoering van een Europese koolstoftaks afwachten. Maar in het syntheserapport 2022 lezen we echter dat de invoering van zo’n Belgische koolstoftaks wel overwogen kan worden. Het wordt tijd dat Khattabi hierover klare wijn schenkt.”

“Khattabi heeft de voorbije twee jaar meermaals bevestigd dat een koolstoftarifering als fiscaal instrument helemaal past binnen het zogeheten ambitieus Belgisch klimaat beleid”, aldus Ravyts. “Ze kaderde de mogelijkheid en eventualiteit van deze maatregel wel binnen de aangekondigde bredere fiscale hervorming van de regering.”

Het syntheserapport 2022 aangaande de opvolging van de uitvoering van het federale klimaatbeleid 2021-2030 stelt woordelijk: “Een van de opties is het analyseren van de mogelijkheid om op Belgisch niveau ‘bij verstek’ te voorzien in een mechanisme voor koolstoftarifering zoals dat in veel andere landen is ingevoerd. Aangezien de eventuele invoering van een ETS BRT niet voor 2026 zal plaatsvinden, of zelfs nog later volgens recente voorstellen van het Franse voorzitterschap, zou kunnen worden overwogen zo spoedig mogelijk een dergelijk systeem in te voeren bij gebrek aan een van hogerhand, vooruitlopend op de uiteindelijke invoering van het ETS BRT. In ieder geval zou dat mechanisme absoluut rekening moeten houden met de evolutie van de energieprijzen, ook al wordt verwacht dat de huidige stijging tijdelijk zal zijn en dat de prijzen tegen eind 2022 weer zullen dalen (zie een recente analyse van de Nationale Bank van België). Het traject van de tarifering moet in ieder geval stijgend zijn, met een lage beginprijs (zie Nationaal debat over koolstoftarifering).”

“Het is dus volstrekt onduidelijk wat de intenties van Khattabi zijn rond een Belgische koolstofheffing”, besluit Ravyts. “Hier is duidelijkheid geboden en ik zal de minister hierover dan ook ondervragen.”