Nieuws
dinsdag, 28 sep 2021

“Kinderopvang staat in brand, maar Beke blust niet”

Het Vlaams Belang trekt opnieuw aan de alarmbel over de situatie in de Vlaamse kinderopvang. Sommige initiatieven ontvangen subsidies, andere nauwelijks. Hierdoor kom de leefbaarheid van veel initiatieven in het gedrang, maar is bovendien voor veel gezinnen opvang nog steeds te duur, of zelfs onbetaalbaar. “De sector staat in brand, maar welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) blust niet”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Dat is schuldig verzuim. De Vlaamse Regering moet de dringend de kinderopvang eindelijk behoorlijk en rechtvaardig subsidiëren en reguleren. Zo eisten wij in onze resolutie eerder dit jaar al gelijke subsidies voor alle opvangvoorzieningen. Dit moet betaalbare opvang garanderen voor alle Vlaamse ouders.

In de kinderopvang heerst chaos, zo schreef De Standaard eerder deze week. Er zijn crèches die erkend zijn en ofwel veel, een beetje, of nauwelijks gesubsidieerd zijn. Er is opvang die erkend is en níét gesubsidieerd is en onthaalgezinnen die in barslechte omstandigheden - onderbetaald en zonder behoorlijk statuut - proberen te overleven. Er zijn ouders die betalen volgens inkomen en ouders die de volle pot betalen in 'private' crèches en onthaalgezinnen. Het Vlaams Belang pleitte eerder al voor meer inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderopvang zodat ouders opvang kunnen betalen naargelang van de omvang van hun inkomen. Momenteel is deze mogelijkheid er voor veel gezinnen helaas nog niet”, aldus Malfroot.

De ongelijke subsidiëring in de kinderopvangsector is allerminst rechtvaardig

Het Vlaams Belang diende in mei dit jaar een resolutie in waarin de Vlaamse Regering gevraagd werd voor meer budget zodat ieder gezin garantie heeft op toegankelijke en betaalbare buitenschoolse opvang. Daarbij wordt gepleit om een coherent subsidiesysteem in het leven te roepen dat voldoende ondersteuning voor alle opvanginitiatieven voorziet. “Elke ouder én elk opvanginitiatief kunnen dan gelijke kansen krijgen”, stelt Malfroot. Alhoewel andere partijen zich konden vinden in het voorstel, werd het toch weggestemd

Nu is er dus nog steeds een forse discriminatie qua subsidiëring tussen de bestaande initiatieven. “En zoals nu weer wordt aangetoond is een flink deel van de sector financieel niet leefbaar bij gebrek aan steun”, voegt Malfroot toe. “De regering moet dus dringend geld voorzien zodat het personeel, maar ook de ouders zich niet langer in de steek gelaten voelen”, besluit Malfroot. Het Vlaams Belang kondigt alvast nieuwe initiatieven aan om deze onrechtvaardige toestanden weg te werken.