Nieuws
woensdag, 04 aug 2021

“Kitir blijft terroristische organisaties steunen”

Het Vlaams Belang eist een onmiddellijke stopzetting van de controversiële ontwikkelingssteun aan Palestina. “De voorbije jaren werden miljoenen euro’s Belgische ontwikkelingshulp naar Palestijnse ngo’s gestuurd. Geld dat vervolgens werd doorgesluisd naar terroristische organisaties als het PFLP, het ‘Popular Front for the Liberation of Palestine’”, zegt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Maar ondanks diverse externe onderzoeken hieromtrent, blijft minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) volharden in de boosheid.”

Enige tijd geleden kwam al aan het licht dat Nederlandse ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden in handen kwam van het communistische PFLP. “Dat gebeurde via allerlei Palestijnse ngo's die fungeerden als dekmantel”, aldus Ponthier. “Helaas ligt Kitir hiervan niet wakker, want ze stelde voor om acht miljoen euro aan humanitaire hulp ter beschikking te stellen aan de Gazastrook. En de organisaties waarmee ze wil samenwerken, zijn precies dezelfde als dewelke Nederlandse steungelden hebben doorgesluisd naar extremistische Palestijnse organisaties.”

“Kitir moet de financiële steun aan de Palestijnse ngo’s onmiddellijk opschorten en het reeds betaalde terugvorderen”

Via de ngo's Viva Salud, Broederlijk Delen en Oxfam werkt de federale overheid samen met lokalehulporganisaties als het Health Work Committee. “Ook die ngo fungeert als schijnorganisatiedie westerse financiële steun doorsluist naar het extremistische Palestijnse Volksfront”, vervolgt Ponthier. “En het gaat om aanzienlijke bedragen. Kitir heeft te kennen gegeven dat de voorbije vijf jaar 660.000 euro via Viva Salud, 1,8 miljoen euro via Oxfam en 1,3 miljoen euro via Broederlijk Delen werden gedoneerd. In totaal zou ook reeds 6 miljoen euro aan steun zijn aangeboden aan Belgische ngo's die mogelijk samenwerken met terreurorganisaties in de Palestijnse gebieden.”

Het Vlaams Belang wil hier paal en perk aan stellen en pleit voor een heroriëntatie van het ontwikkelingshulplandschap. “Ontwikkelingssteun moet steeds naar de noodlijdende lokale bevolking gaan. Het allerlaatste wat gefinancierd moet worden met ons belastinggeld, zijn terreurorganisaties”, besluit Ponthier, die de minister hierover opnieuw zal interpelleren. “Elke hulporganisatie in de Gazastrook heeft banden met Hamas. Het is uiterst naïef van Kitir om te geloven dat je daar hulporganisaties kunt financieren zonder jihadisten en communisten te ondersteunen.”