Nieuws
donderdag, 04 nov 2021

Klimaatakkoord Vlaamse regering: “asociaal en amper klimaatimpact”

De Vlaamse regering heeft een klimaatakkoord bereikt. Er komt onder meer een renovatieverplichting voor wie een nieuwe woning koopt en een gedwongen elektrificatie van het wagenpark. Ondertussen blijft de elektriciteitsfactuur torenhoog. Volgens het Vlaams Belang gaan de nieuwe verplichtingen lijnrecht in tegen het idee van een ‘sociale transitie’ en zal er bovendien amper impact zijn op het klimaat.

Wie vanaf 2023 een nieuwe woning aankoopt met een EPC-waarde van E of F zal verplicht worden deze binnen de vijf jaar te renoveren zodat deze energiezuiniger wordt. Ook mensen die vandaag een woning bezitten krijgen een renovatieverplichting opgelegd. Zo een renovatie kost makkelijk een tiental tot honderdduizend euro. Bovendien komen er ook heel wat administratieve formaliteiten bij kijken.

“Het is voor jonge gezinnen die een betaalbare woning zoeken nu al enorm moeilijk er één te vinden”, reageert Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). “Deze renovatieverplichting zal er alleen maar toe leiden dat de droom van een eigen huis voor die gezinnen nog onbereikbaarder wordt.” Blancquaert merkt ook op dat de renovatieverplichtingen de huurprijzen nog meer de hoogte in kan duwen: “een verhuurder zal de extra kosten die hij of zij moet maken logischerwijs willen verhalen op de huurder.”

Warmtepompen verplichten? “Eerst en vooral moet de stroomfactuur kleiner”

Een andere maatregel die door de Vlaamse regering naar voren wordt geschoven is de verplichting om vanaf 2023 bij nieuwbouwwoningen gebruik te maken van een hybride warmtepomp. Een warmtepomp werkt met elektriciteit en is daarom momenteel beduidend duurder dan aardgas. Volgens het Vlaams Belang moet er daarom eerst en vooral dringend werk gemaakt worden van een drastische en structurele verlaging van de stroomfactuur.

“Het is voor ons onaanvaardbaar dat de Vlaming gebruik moet maken van een warmtepomp terwijl de overheid de stroomprijs kunstmatig hoog houdt”, stelt Vlaams parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). De stroomfactuur bestaat voor meer dan de helft uit belastingen en is de laatste maanden fors toegenomen. “De weeffouten in de elektriciteitsfactuur blijven bestaan en dat leidt ons tot de eenvoudige conclusie dat elektrificatie vandaag niet loont, integendeel”. Het Vlaams parlementslid is bovendien uiterst sceptisch over de impact die de maatregel zou hebben op de uitstoot van broeikasgassen: “federaal wordt onze schone stroom uit kernenergie vervangen door elektriciteit opgewekt in gesubsidieerde en vervuilende gascentrales”, aldus van Rooy, “en er zijn dus heel wat vraagtekens te plaatsen bij de netto-impact van de elektrificatieverplichtingen.”

“Als iedereen een elektrische wagen gebruikt volgens klimaatakkoord, zal ons stroomnet het begeven”

Tot slot maakt de partij zich zorgen over de gedwongen elektrificatie van het wagenpark tegen 2029. Vlaams parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) stelde eerder al bezorgd te zijn over de scenario’s waar de Vlaamse regering vanuit gaat.

“Het staat niet vast dat een elektrische wagen tegen dan evenveel zal kosten als een gelijkaardig model met een klassieke verbrandingsmotor”, zegt het Vlaams parlementslid. “Dit is gokken op de kap van de burger en staat in fel contrast met een sociaal beleid. Bovendien is de laadinfrastructuur gebrekkig en zal dit plan forse investeringen in ons zwak net vergen. Het is nog maar de vraag hoeveel dat zal kosten en of dat op tijd zal kunnen gebeuren.”