Nieuws
woensdag, 13 okt 2021

Klimaatspijbelen: “Nefast voor opgedane leerachterstand”

Het Vlaams Belang wil niet dat scholieren nog tijdens de lesuren op straat komen voor het klimaat. “Er ging tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren. En zoals we zagen, ging minder lestijd altijd ten koste van de kwetsbaarste leerlingen. Daarom moet elke leerling die meedoet aan klimaatspijbelen geregistreerd worden als ongewettigd afwezig met een B-code”, zo zei Filip Brusselmans in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. “Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) moet hiertoe stappen ondernemen en geen oogje toeknijpen wanneer die afwezigheid dient om de links-groene politieke agenda te spekken.”

Op 10 oktober vond in Brussel de grote klimaatmars plaats. Deze mars werd voorafgegaan door een actie op 8 oktober om zoveel mogelijk lagere en middelbare scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bij de mars te betrekken. Meer dan 70 scholen gingen hierop in. Een voorbeeld: een leerkracht die haar leerlingen per mail vraagt om aanwezig te zijn op de mars, bangmakerij als “er is nog tijd, maar hij dringt” niet schuwt en vervolgens meldt welke trein de leerlingen moeten nemen. “Dit is slechts één van de mails die ik ontving van bezorgde ouders en leerlingen die dit politiek activisme van hun leraar moeten ondergaan”, aldus Brusselmans.

“Weyts moet vermijden dat kwetsbare leerlingen slachtoffer worden van de gemiste lestijd”

“Kwetsbare leerlingen die nu worden meegesleurd om te spijbelen - vaak onder groepsdruk - zijn nochtans gebaat met (extra) lestijd”, aldus nog Brusselmans. En door te spijbelen, spuwt men zo in het gezicht van al onze leraren die in nasleep van de pandemie nog steeds extra uren bijles geven om de opgedane leerachterstand tegen te gaan”, vervolgt Brusselmans. Weyts liet vervolgens weten dat scholen ook klimaatspijbelaars met een ‘B-code’ moeten laten registreren, maar liet na om te zeggen hoe hij dit gaat nagaan. En als ik zie welke teneur er op sommige scholen nu al is, valt te vrezen dat velen de B-code door de vingers gaan zien en zelfs de deelname opnieuw zullen faciliteren.”

Zo verplichtte immers het Sint-Norbertusinstituut in Duffel al haar leerlingen om mee te betogen met de actie op 8 oktober. “In hoeverre kadert dat in de leerplannen?”, vraagt Brusselmans. “Bovendien is die klimaatmars een pure bijeenkomst van linkse politici, ambassadeurs van bedrijven als Gazprom en hebben onze jongeren - die al dan niet uit eigen wil aanwezig waren - daar niks te zoeken”, besluit Brusselmans. Het door Anuna De Wever aangekondigde wekelijkse scholierenprotest vanaf 22 oktober moet dan ook worden tegengaan. “Want spijbelen is nooit aanvaardbaar, voor welk doel dan ook.”