Persberichten
woensdag, 01 aug 2018

Kostprijs medicijnen in België: een bittere pil

Tom Van Grieken: “Voer maximumprijs voor medicijnen in!”

België is een duur land om te wonen. Niet alleen worden de burgers onderworpen aan enorme belastingen, bovendien is ook het dagelijks leven bijzonder duur. Een zure uitschieter daarbij zijn medicijnen. Want daarin is België eveneens jammer genoeg koploper. Een bittere pil. Het Vlaams Belang pleit voor een totale beleidsswitch.

Dat specifieke medicijnen voor uitzonderlijke behandelingen voor patiënten vaak zeer duur zijn is een publiek geheim. Maar ook ambulante geneesmiddelen zijn in dit land duur in aankoop. Het verschil met de buurlanden is navenant.

Nochtans staat de kostprijs van geneesmiddelen vaak los van de reële ontwikkelingskosten die de farmaceutische firma had. De farmaceutische industrie rekent gewoon de hoogst mogelijke prijs aan die patiënten en de ziekteverzekering bereid zijn te betalen. Waarom grijpt de regering niet in? Is de farmalobby voor hen belangrijker dan de reële noden van onze bevolking? Voor het Vlaams Belang kán en moet dit anders.

Als sociale volkspartij zijn wij van oordeel dat er naar Nederlands voorbeeld een maximumprijs moet komen voor medicijnen. In Nederland legt de overheid maximumprijzen voor geneesmiddelen vast. Apothekers mogen geen medicijnen inkopen boven die maximumprijs. De prijzen in 4 referentielanden gelden hierbij als richtlijn. Het gaat voor Nederland om België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Vóór de invoering van deze wet waren geneesmiddelprijzen in Nederland 20% duurder dan in de omringende landen, nu liggen ze alvast veel lager dan in België. Soms zijn de prijzen zelfs met een factor 10 gedaald.

Tom Van Grieken is beslist: “In België moet er ook zo’n systeem komen. Voer toch die maximumprijs voor medicijnen in. Want eerder dan te besparen op de gezondheid van onze mensen, moeten we de marktmanipulaties van de farmaceutische industrie onderuithalen.”

De Vlaams Belang-voorzitter is ook voorstander van een systeem van openbare aanbestedingen waarbij alleen het geneesmiddel van de goedkoopste producent wordt terugbetaald. Van Grieken: “Dat bestaat in zekere zin ook al in Nederland. Daar doen de private ziekteverzekeraars die aanbestedingen. Daardoor is de prijs van verschillende medicijnen in Nederland met een factor tien gedaald. Het kan dus.”