Nieuws
donderdag, 08 okt 2020

Kostprijs voor opvang asielzoekers piekt tot bijna half miljard euro: “Stop hiermee”

Wie dacht dat de coronacrisis de kosten voor Fedasil zouden doen dalen, is eraan voor de moeite. De staatskas trok dit jaar bijna een half miljard uit voor Fedasil, ruim 210 miljoen euro meer dan origineel begroot. En met het huidige paargroene kabinet is er weinig hoop op beterschap”, vindt Vlaams Belang.

Volgende week worden in de commissie Financiën en Begroting van De Kamer voorlopige twaalfden gestemd voor de laatste twee maanden van 2020. Dit voor de laatste keer, want voor volgend jaar zal de nieuwe regering opnieuw een volwaardige begroting moeten neerleggen. Meteen zijn ook alle twaalfden van 2020 gekend en kan de eindafrekening worden gemaakt van een aantal departementen, waaronder Fedasil.

Paarsgroen wil nog grotere gaten slaan in begroting met uitgaves opvang asielzoekers

In de laatst goedgekeurde begroting, de aangepaste begroting van 2018, werd 262 miljoen euro voorzien voor Fedasil. In 2020 werd dat bedrag opgetrokken met 166 miljoen (+63%) tot 427 miljoen euro. In september 2020 werd al duidelijk dat 45 miljoen extra werd uitgetrokken voor Fedasil via een bijzondere voorziening voor uitgaven in het kader van corona. Samen dus goed voor 472 miljoen euro, een klein half miljard euro.

Het gat in de begroting is gigantisch en dat kan alleen maar aangepakt worden als men alle grote kostenposten bij naam durft te noemen, waaronder de kostprijs van de migratie, zegt Kamerlid en Vlaams Belang-begrotingsspecialist Wouter Vermeersch. “De steeds hoger oplopende migratiefactuur is één van de vele oorzaken waarom de begroting, reeds voor er sprake was van corona, aan het ontsporen was. De situatie is er niet beter op geworden.

En met de nieuwe paarsgroene regering lijkt er helaas weinig beterschap op komst”, waarschuwt Vermeersch tot slot. Uit het regeerakkoord noch uit de verklaringen van kersvers staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), blijkt immers enige ambitie om de massale instroom een halt toe te roepen. Op die manier blijft het dweilen met de (geld)kraan open.