Nieuws
vrijdag, 20 jan 2023

“Kraakpand in Paleizenstraat onmiddellijk ontruimen”

Foto: iStock. “Kraakpand in Paleizenstraat onmiddellijk ontruimen”

In de plenaire vergadering van de Kamer wou Kamerlid Dries Van Langenhove donderdag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) weten wanneer het door illegalen gekraakte pand in de Paleizenstraat in Schaarbeek ontruimd zal worden. “Helaas kwam er geen duidelijk antwoord. Terwijl de gevaarlijke en mensonterende toestanden in het gebouw een dringende oplossing vergen, werden op een hele maand tijd slechts een 150-tal van de duizend krakers overgebracht naar het netwerk van Fedasil.”

Een duizendtal personen, een groot deel van hen illegalen, verblijft momenteel in een Schaarbeeks kraakpand. “De situatie is zonder meer schrijnend”, aldus Van Langenhove. “Alles ligt er vuil en smerig bij, er is druggebruik en criminaliteit. En dan heb ik het nog niet eens over de schurftplaag en andere ziektes die er heersen.” Er hebben zich al verscheidene vecht- en steekpartijen voorgedaan in het gebouw en er werd brand gesticht. Politie en veiligheidsdiensten willen het gebouw niet meer betreden uit vrees voor hun fysieke integriteit.

“Migratiebeleid maakt van onze steden de derde wereld”

Voor het Vlaams Belang moet het pand onmiddellijk ontruimd worden, zonder pardon en zonder verdere discussie. En niet ‘stapsgewijs’ zoals Nicole De Moor haar eigen aanpak betitelt. “Het is de taak van een staatssecretaris voor Asiel en Migratie om de illegalen in kwestie vast te zetten en te repatriëren”, aldus Van Langenhove. “Het kraakpand in de Paleizenstraat maakt nog maar eens duidelijk dat het niet tot de ambitie van mevrouw De Moor behoort om zich van haar taak te kwijten.”

Maar volgens van Langenhove is het pand ontruimen alleen niet voldoende. “Het is dweilen met de kraan open zolang er geen degelijk migratiebeleid wordt gevoerd. Wanneer je jaar na jaar duizenden asielmigranten toelaat, waarvan achteraf meer dan de helft asielbedriegers blijken te zijn, en je die vervolgens niet terugstuurt naar het land van herkomst, is dit wat je krijgt”, zo hield van Langenhove De Moor voor. “Ondertussen zijn er 200.000 illegalen, en dat is een schatting van de regering zelf. Dat leidt uiteindelijk niet alleen tot kraakpanden, maar tot hele sloppenwijken. De derde wereld in de hoofdstad van Europa.”