Nieuws
donderdag, 16 mrt 2023

“Krakers hebben geen politieke eisen te stellen”

Foto: iStock. “Krakers hebben geen politieke eisen te stellen”

Het Vlaams Belang zal van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) geen enkele toegeving aanvaarden aan de extreem-linkse organisaties die momenteel asielzoekers misbruiken voor hun politieke agenda van open-grenzen. “Illegaal verblijf mag nooit beloond worden, ook niet wanneer dit door extreem-links georganiseerd wordt”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “En tegen kraken moet, zoals tegen elke andere vorm van criminaliteit, keihard opgetreden worden. Kraakpanden moet onmiddellijk ontruimd worden.”

Asielzoekers trekken heden ten dage van kraakpand naar hotel, van hotel naar tent, en van tent weerom naar kraakpand. “Vrijdag werden nog een zeventigtal asielzoekers weggestuurd uit een kraakpand in de Brusselse Havenlaan en sinds zondag zitten ze een eindje verderop, in de gloednieuwe toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Noordstation”, aldus Pas. “Dit heeft uiteraard niets te maken met de ‘solidaire opvordering’ van gebouwen, zoals extreem-links dergelijk crimineel gedrag betitelt. Dit is een ordinaire inbraak. Een carjacking is ook geen solidaire opvordering van een wagen.”

“Zonder verandering in beleid zullen voortdurend panden worden gekraakt”

“Eigenlijk is het onvoorstelbaar”, vervolgt Pas, die hierover deze middag de Moor in de Kamer ondervroeg. “Asielzoekers die ons om een gunst komen vragen en waarvan we weten dat de meerderheid gewoon geen recht hebben op asiel, en dus pure gelukszoekers zijn, weigeren het aanbod aan noodopvangplaatsen. Ze worden op hun wenken bediend, maar het is niet goed genoeg. Ze gaan nu zelfs politieke eisen stellen: ze eisen een nationaal crisisplan en een verplichte spreiding over de gemeenten.”

“Het feit dat de Moor niet antwoordde op mijn vragen en al zeker geen garantie wou bieden niet toe te geven aan de organisaties die de asielproblematiek voor hun eigen agenda misbruiken, doet het ergste vermoeden naar de toekomst toe”, aldus nog Pas. “Hoe ver van de realiteit de staatssecretaris zich bevindt, werd bovendien duidelijk toen ze het Vlaams Belang verweet commentaar te hebben op het gebrek aan opvangplaatsen… Er zijn niet te weinig opvangplaatsen, er zijn te veel asielzoekers! En daar zijn we steeds zeer duidelijk over geweest.”

“Zolang het beleid niet drastisch verandert, zullen we blijven geconfronteerd worden met illegalen die van kraakpand naar kraakpand trekken”, besluit Pas. “De instroom asielzoekers moet naar omlaag en wie uitgeprocedeerd is, moet onmiddellijk het land verlaten.”