Nieuws
maandag, 27 nov 2023

Krantenconcessie mag onder geen beding hernieuwd worden

Foto: iStock. Krantenconcessie mag onder geen beding hernieuwd worden

Het Vlaams Belang hoopt op een snelle stopzetting van de contracten van Bpost om kranten en tijdschriften te verdelen. “België is nog het enige land in Europa waar die verdeling gesubsidieerd wordt”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “We zijn blij met de aanbeveling van de federale overheidsdienst Economie aan de regering om het bestaande contract niet meer te vernieuwen. Het moet gedaan zijn met de verkwisting van miljoenen euro’s belastinggeld aan de veel te hoge subsidies, waarop ook nog eens geen enkele controle bestaat.”   

Binnen de FOD Economie rommelt het over de toekenning van de krantenconcessie ter waarde van 125 miljoen euro.  “De aanhoudende vragen van het Vlaams Belang hebben ertoe geleid dat er meer aandacht gegeven werd aan de miljoenen die als verdoken subsidies steeds weer uitgekeerd worden aan Bpost en indirect dus ook aan de uitgevers”, aldus Dewulf, die erop wijst dat Bpost samen met DPG Media en Mediahuis en distributeur PPP illegale afspraken maakten. “Door de krantenconcessie betaalt de belastingbetalers in dit land voor het leveren van een krant, of ze nu kranten of tijdschriften lezen of niet, meer dan 75 eurocent. In Nederland is dat nog geen 25 eurocent.”

“Het is niet aan de belastingbetaler om uitgeverijen te subsidiëren”

De wet voorziet in duidelijke berekeningsregels en controlemechanismen, die strikt gevolgd dienen te worden. “We vroegen aan minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dan ook naar de details van de berekeningen voor dit jaar, en naar de bewijzen van een wettelijke controle”, gaat Dewulf verder. “Maar tot op heden bleef hij op beide vragen het antwoord schuldig. En dat is niet verwonderlijk, want de berekeningswijze wordt al lang niet meer gevolgd, evenmin als de controle. En zo vloeit er dus, zonder enige controle, 125 miljoen euro naar Bpost.”

Voor het Vlaams Belang kan die 125 miljoen euro veel beter en nuttiger gespendeerd worden, zeker in tijden van crisis. “Het is zeker niet aan de belastingbetaler om uitgeverijen te subsidiëren”, besuit Dewulf.