Nieuws
donderdag, 21 mrt 2024

Krantenconcessies nog steeds niet volledig verdwenen

Foto: iStock. Krantenconcessies nog steeds niet volledig verdwenen

Het Vlaams Belang blijft uiterst kritisch over het akkoord dat Vivaldi bereikte over de herschikking van de resterende vijftig miljoen euro aan steun voor de verdeling van kranten en tijdschriften. “Die financiële gunst voor de grote mediabedrijven moet volledig verdwijnen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Het staat een eerlijke nieuwsspreiding, zonder politieke beïnvloeding, in de weg.”

Door het akkoord vervalt de huidige opdeling tussen dunbevolkte ‘witte’ en andere zones. Uitgevers in gewesten met gemiddeld minder dan 250 inwoners per vierkante kilometer ontvangen gedurende drie jaar meer steun voor de bedeling van kranten dan hun collega’s in gewesten met tussen de 250 en 5.000 inwoners per vierkante kilometer.

“Op die manier vloeit weerom Vlaams belastinggeld naar het Franstalige landsgedeelte”

“Er wordt dus een opdeling gemaakt tussen Wallonië enerzijds, en Vlaanderen en Brussel anderzijds”, aldus Pas. “Op die manier vloeit weerom Vlaams belastinggeld naar het Franstalige landsgedeelte. In 2024 en 2025 geldt in Vlaanderen en Brussel een tarief van 17 cent per krant, en in Wallonië 49 cent. In 2026 wordt dit naar respectievelijk 15 en 43 cent gebracht.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de federale regering met die regeling het voorstel van de uitgevers volgt. “De dagbladhandelaren werden daarentegen volledig buitenspel gezet”, gaat Pas verder. “Deze groep zelfstandigen moet met lede ogen aanzien hoe de subsidies naar de grote uitgeverijen gaan. En de kranten bij de dagbladhandelaren zullen er dus alleen maar duurder op worden.” Het Vlaams Belang blijft onomwonden pleiten voor het verdwijnen van alle krantenconcessies.