Nieuws
dinsdag, 07 jun 2022

Kritiek op Weyts’ aanpak lerarentekort zwelt aan

De topmannen van de twee grootste onderwijskoepels, het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vinden dat minister Ben Weyts (N-VA) niet urgent genoeg optreedt tegen het lerarentekort. “Iedereen begint in te zien dat zijn beleid te weinig coherentie heeft en er enkel ad hocmaatregelen genomen worden”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Daarom dat het Vlaams Belang pleit voor een globaal actieplan.”

In een opiniestuk in de Standaard hebben Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, en Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hard uitgehaald naar minister van Onderwijs Ben Weyts. Volgens hen treedt de urgentie van het lerarentekort niet tot hem door en blijft hij verkeerde prioriteiten stellen. Zo pleiten de beide topmannen voor een nooddecreet en doen zij enkele concrete voorstellen. De anciënniteit voor zij-­instromers moet opgetrokken worden naar 20 jaar. Alle lesuren waarvoor vandaag geen leerkracht wordt gevonden, moeten kunnen worden omgezet in werkingsmiddelen en mensen met een masterdiploma in het basisonderwijs moeten ook als master vergoed worden.

“Net zoals het Vlaams Belang vindt het onderwijsveld ook dat de maatregelen die minister Weyts treft allesbehalve voldoende zijn”, zegt Laeremans. “Maatregelen zoals het inschakelen van gepensioneerden of het beperkt toekennen van anciënniteit alleen zijn niet voldoende en er moet veel doortastender opgetreden worden.”

“Enkel met een globaal actieplan kan het lerarentekort worden aangepakt”

Volgens Laeremans bestaat het beleid van Weyts uit te veel losse ad-hocmaatregelen. “Er is te weinig langetermijnvisie op onderwijs en het lerarentekort. Net zoals de topmannen van de onderwijskoepels pleiten wij voor een algehele aanpak van dit probleem met ons globaal actieplan waarmee we ook de lerarenuitval een halt willen toeroepen.”

“Uiteindelijk begint en eindigt alles met goede leerkrachten voor de klas”, besluit Laeremans. “Het lerarentekort werkt de kennisafname alleen maar in de hand en de aanpak hiervan zou absoluut prioritair moeten zijn. Het beroep van leerkracht moet gewoon aantrekkelijker worden door het enerzijds financieel interessanter te maken en anderzijds de status ervan te herwaarderen.”

Het Vlaams Belang legde in oktober al een motie neer met 16 voorstellen die een eerste aanzet moesten bieden voor een globaal actieplan. “Dit werd helaas weggestemd, maar we zien dat de zaken die Pelleriaux en Boeve nu vragen hier al in stonden”, zegt Laeremans. “Wij pleitten er toen al voor om zij-instroom aantrekkelijker te maken door hun anciënniteit op te trekken en we pleiten er nu voor om snel werk te maken van dit plan met 16 mogelijke verbeteringen.”