Nieuws
dinsdag, 24 mei 2022

“Laat de economische crisis geen onderwijscrisis worden!”

De vijf Vlaamse onderwijskoepels trekken aan de alarmbel vanwege de financiële noden in hun scholen. Uit hun berekeningen blijkt dat scholen door eerdere besparingen en de stijgende inflatie de voorbije 14 jaar zo’n 300 miljoen per jaar aan koopkracht zijn verloren. “De steeds beperktere financiële draagkracht van scholen zal onze Vlaamse onderwijskwaliteit schaden”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Indien onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse regering niet doeltreffend over de brug komen, dan zijn de mooie voornemens uit het regeerakkoord om de leerprestaties en ontwikkeling van onze kinderen te verbeteren niets meer dan loze woorden.”

De vijf Vlaamse onderwijskoepels vrezen dat het onderwijs nog verder in de problemen zal komen omwille van de aanhoudende besparingen en stijgende inflatie. Volgens hun berekeningen verloren de Vlaamse scholen door verschillende besparingsmaatregelen de voorbije 14 jaar verloren zo'n 20 tot 40 procent aan koopkracht, wat neerkomt op een verlies van zo'n 300 miljoen euro per jaar. Bovendien stegen de werkingsmiddelen de voorbije jaren niet altijd volledig mee met de levensduurte en de huidige inflatie zet de begroting van scholen nog meer onder druk.

Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers is zeker niet verrast door deze noodkreet. “Het Vlaams Belang heeft onderwijsbesparingen die snijden in de onderwijskwaliteit altijd aan de kaak gesteld. Al deze winter werd minister Weyts door onze fractie gewaarschuwd dat de prijzen voor energie en andere basisbehoeften in scholen danig stegen dat scholen ofwel zouden moeten besparen op educatief materiaal, ofwel de rekening moeten doorschuiven naar de ouders. Weyts beloofde de zaak te monitoren, maar voorlopig hebben we hier bitter weinig zien bewegen.”

“Door niet de middelen voor zijn ambitieuze plannen te voorzien, zorgt Weyts zelf voor een onderwijscrisis”

Daarnaast stellen de onderwijsverstrekkers dat minister Weyts voor nieuwe plannen vaak te weinig geld voorziet. Volgens KOV-topman Lieven Boeve neemt de minister wel ambitieuze maatregelen, maar voorziet niet altijd voldoende middelen, waardoor scholen nog meer uit hun eigen werkingsmiddelen moeten putten. Als typevoorbeeld noemt Boeve het Digisprong-project. “Ik heb minister Weyts al ettelijke malen verwittigd dat de fondsen hiervoor niet toereikend zijn, gezien de grote noden inzake digitale vaardigheden bij leraren en het onderhoud van een veel groter hardwarepark in scholen”, zegt Beckers. “Op de koop toe werd er vanaf dit schooljaar ook nog 112,5 miljoen jaarlijks bespaard, onder andere door jaarlijks 46 miljoen te beknibbelen op de toekomstige beleidsmiddelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, maar ook door tweemaal 28 miljoen uit die Digisprong-pot te halen.”

Vlaams Belang vindt dat minister Weyts tegemoet moet komen aan deze noodkreet, zeker gezien deze uitzonderlijke omstandigheden. “Het terugdringen van de beperking op de indexering van de middelen in het secundair onderwijs is een eerste stap, maar het ganse onderwijs verdient beter”, besluit Beckers. “Kennis is de enige grondstof waarover Vlaanderen beschikt en hiervoor hebben we performant onderwijs nodig. Er moeten duidelijke prioriteiten gesteld worden inzake budgetbesteding om scholen door de recessie te helpen zodat de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen op peil blijven.”