Nieuws
woensdag, 01 dec 2021

Landbouwprotest: “Geef landbouwsector perspectieven”

Diverse landbouworganisaties organiseren vandaag op meerdere plaatsen in Vlaanderen acties tegen de onzekerheid waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd, vooral ingevolge het uitblijven van een duidelijk stikstofkader. Het Vlaams Belang steunt de landbouwers in hun acties. “De landbouwers hebben al veel inspanningen gedaan, maar na jaren talmen biedt deze Vlaamse regering hen nog steeds geen duidelijkheid of perspectieven”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin.

Het probleem met de stikstofuitstoot van onze Vlaamse landbouwers sleept al enkele jaren aan. De Vlaamse regering wil stikstofproductie verminderen, maar maakt niet duidelijk hoe ze dit exact wil doen, en wat hiervan de gevolgen voor de boeren zullen zijn. Er werd beloofd om tegen eind 2021 een duidelijk kader te hebben, maar dat is er nog steeds niet. Bepaalde scenario’s die in de pers circuleerden, zouden dramatische gevolgen voor de sector hebben. Na een parlementaire vraag van Sintobin – die in het Vlaams Parlement al meermaals aandrong op initiatieven van de regering – gaf minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) echter aan nog steeds geen oplossing te hebben.

“De landbouwsector mag de dupe niet worden van de stikstofaanpak van de regering”

“Het valt te vrezen”, zo zegt Sintobin, “dat de kleine landbouwer met een familiebedrijf de dupe zal zijn van de stikstofaanpak van deze regering.” Hij verwijst hiermee onder andere naar de grote investeringen die nodig zullen zijn om bepaalde percentages van stikstofreductie te halen in kleinere landbouwbedrijven. “De enige manier voor hen om bepaalde emissiepercentages te halen en te overleven is schaalvergroting en zo creëert de Vlaamse regering dus het tegenovergestelde effect van wat ze wenst te bereiken.”

De Vlaamse regering moet nu eindelijk over de brug komen met een regeling die de levensvatbaarheid van onze landbouwbedrijven – ook de kleinere – garandeert. “Varkensboeren opereren met verlies, kippenhouders hebben kopzorgen over de alweer nakende vogelgriep, en zowat alle boeren weten niet wat te verwachten met deze stikstofregelingen”, besluit het parlementslid. “Qua duurzaam perspectief biedt deze regering onze boeren helemaal niets. Dit maakt het beroep alleen onaantrekkelijker en bevordert allesbehalve de instroom van jonge landbouwers. Deze namiddag zal ik dan ook deze situatie opnieuw aankaarten bij minister Crevits en aandringen op oplossingen en voldoende steun voor de landbouwsector.”