Nieuws
woensdag, 15 dec 2021

Lange wachttijden geestelijke gezondheidszorg: “Toegang tot tijdige hulp garanderen!”

De wachtlijsten in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) zijn opnieuw toegenomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen met psychische problemen die nood hebben aan hulp, moeten nu gemiddeld vier maanden wachten tot ze geholpen worden. Eerder dit jaar werd er weliswaar meer geïnvesteerd in de CGG, maar gezien de toename van de wachtlijsten zijn er vragen te stellen bij de effectiviteit hiervan. “Investeren is zeker goed, maar dit volstaat duidelijk niet”, reageert Vlaams Parlementslid Suzy Wouters. “De wachtlijsten moeten dringend in kaart worden gebracht. Ook dringen acties op korte en lange termijn zich op.”

Bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) kondigde recent aan dat “de uitbreiding van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) structureel is gemaakt”. Maar ondanks de veelbelovende woorden, blijkt het nu toch nog de verkeerde kant op te gaan. De komende drie jaar zou er wel nog 2,1 miljoen euro geïnvesteerd worden in de CGG’s in de regio’s in Vlaanderen die vandaag over een minder groot aanbod beschikken. “Het klinkt allemaal mooi in theorie, maar in de praktijk werpt enkel investeren nu duidelijk geen vruchten af”, betreurt Wouters.

Wie het moeilijk heeft, moet eenvoudig toegang tot psychische hulpverlening kunnen krijgen”

“Er moeten ook concrete doelen worden geformuleerd over wat men met die investeringen wil bereiken, want alleen zo kan men nadien het effect meten”, vervolgt Wouters. Zo moeten de wachtlijsten duidelijk in kaart gebracht worden en is er tevens onderzoek nodig naar de noden op vlak van infrastructuur, personeel en middelen en vervolgens moet men daarvoor effectief de middelen vrijmaken. Wat dit betreft is een ‘en-en-verhaal’ nodig: budget en infrastructuur, maar vooral ook personeelsmiddelen. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat de middelen efficiënt worden ingezet.

De coronacrisis zorgde er immers voor dat het mentaal welzijn enorm onder druk kwam te staan. Volgens het Vlaams Belang moet echter iedereen die het moeilijk heeft, eenvoudig toegang tot psychische hulpverlening kunnen krijgen. Er is nog steeds onvoldoende vooruitgang geboekt omtrent deze problematiek”, meent Wouters tot slot. “Er moet dus spoedig ingegrepen worden om verdere nog langere wachtlijsten te voorkomen. Integendeel, we moeten inzetten op structurele ondersteuning en hervorming waar nodig in de sector zodat de wachtlijsten eindelijk tot het verleden behoren.”