Nieuws
dinsdag, 07 jun 2022

Leerachterstand zal de Vlaamse welvaart schaden

Volgens het Federaal Planbureau zal de door de covid-pandemie opgelopen leerachterstand bij leerlingen in de toekomst zwaar wegen op de inkomens, de economische groei en het maatschappelijk welzijn. “Dit is wat we vreesden dat zou gebeuren en waarom het Vlaams Belang hier altijd op heeft gehamerd”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “De Vlaamse regering moet meer inspanningen doen om de leerachterstand op korte termijn weg te werken.”

In een recente publicatie waarschuwt het Federaal Planbureau voor de maatschappelijke gevolgen van de aanhoudende leerachterstand die is opgelopen door de schoolsluitingen tijdens de coronagolven. Het Planbureau, dat zich baseert op cijfers uit eerdere onderzoeken van onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven), is de dalende trend in het Vlaamse onderwijsniveau nog versterkt door de covid-pandemie. Door de verschillende schoolsluitingen in de strijd tegen het virus wordt het leerverlies voor de periode maart 2020 tot juni 2021 geraamd op zowat de helft van de kennis die leerlingen normaal opdoen in een schooljaar.

Volgens de studie zal dit omwille van de correlatie tussen onderwijsniveau en bbp (de totale productie van goederen en diensten op een jaar tijd in een land) in de toekomst zwaar wegen op onze maatschappij. Concreet wil dit ook zeggen dat er door het lagere onderwijsniveau slechter gepresteerd zal worden op de arbeidsmarkt. Hierdoor zal deze generatie minder verdienen, wat zowel leidt tot minder koopkracht als minder inkomsten voor de overheid. Ook de productie zal hierdoor afnemen. Daarom wordt er in het onderzoek gepleit voor een drastische inhaalbeweging om de leerachterstand weg te werken.

“Er moet voldoende budget ter beschikking worden gesteld om die leerachterstand weg te werken”

“Het Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat leerachterstand niet onschuldig is en we de impact hiervan niet mogen onderschatten”, zegt Beckers. “Minister Weyts heeft vorig jaar de Bijsprong-operatie opgestart om de tekorten te remediëren, maar die heeft voorlopig nog weinig zoden an de dijk gebracht en deze loopt normaliter binnenkort af. Net zoals in de studie vroegen wij al een half jaar geleden voor een verlenging en een intensifiëring van de Bijsprong-operatie. Het zomerscholen-initiatief zou een goede aanvulling kunnen zijn, maar daar zien we dat er de voorbije 2 jaar waren nog te veel plekken waren waar er geen of slechts een erg beperkt zomerschoolaanbod was. De regering heeft hier nagelaten om meer garanties en incentives te bieden richting de scholen en lokale besturen.”

Volgens Kristof De Witte is de leerachterstand ook in de hand gewerkt door de gebrekkige ICT-infrastructuur en -vaardigheden in het onderwijs en moet hier verder aan gewerkt worden. “De digitale capaciteit was bij het begin van de pandemie niet voorzien op afstandsonderwijs en blended learning, maar zelfs met Weyts z’n Digisprong loopt dit vaak nog altijd mank”, aldus Beckers. “Ik heb dit in het parlement verschillende malen aangekaart. Verschillende onderwijsexperten beamen dat die achterstand en verkeerde prioriteiten van de regering het onderwijs nog altijd parten spelen.”

“Corona heeft enorme schade aangericht in het onderwijs met de leerachterstand en we staan dan ook voor cruciale jaren om dit in te halen”, besluit Beckers. “Daarom moet er voldoende geïnvesteerd worden in verdere remediëring en digitale vaardigheden om dit mogelijk te maken. Anders dreigen de gevolgen voor de maatschappij immens te zijn.”