Nieuws
maandag, 19 feb 2024

Lerarentekort weer iets nijpender geworden

Het lerarentekort is het afgelopen jaar blijven aangroeien. Het aantal onderwijsvacatures bij de VDAB blijft dan ook records breken. Veel scholen zagen afgelopen maanden dan ook zwarte sneeuw door zieke leraren waar men geen vervanger voor kon vinden. “De maatregelen die Weyts deze legislatuur heeft doorgevoerd zijn uiteindelijk too little, too late’ gebleken en ontbreken een duidelijke visie”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. Er moet werk gemaakt worden van een echte grondige hervorming van het lerarenberoep waarbij de slechte werkomstandigheden aangepakt worden.”

Het lerarentekort blijft gestaag toenemen, zo tonen de jaarstatistieken van de VDAB. Per januari 2024 zijn er op jaarbasis 8.646 vacatures gepubliceerd voor een leerkracht basisonderwijs, wat er 4,6 procent meer zijn ten opzichte van de situatie van januari 2023. In het secundair onderwijs waren er 15.648 vacatures. Dat zijn er 6,6 procent meer. “De groei is minder uitgesproken dan in eerdere jaren, maar het feit dat die tekorten blijven groeien baart ernstige zorgen”, verklaart Slagmulder. “Men moet ook rekening houden dat in werkelijkheid de noden nog hoger liggen. Redelijk wat scholen maken gebruik van de tijdelijke compensatieregeling waarbij ze vacante lerarenuren beperkt mogen omzetten naar uren om een ondersteuner in aan te stellen.”

“Slechte werkomstandigheden leraren aanpakken”

Daarbij komt dat het gemiddelde aantal beschikbare werkzoekenden op jaarbasis dat een job in het onderwijs zoekt, stagneert op een historisch dieptepunt. Voor het basisonderwijs waren dit er 872, voor het secundair onderwijs 1.755. “Er komen dan ook weinig nieuwe jongeren op de arbeidsmarkt die afstuderen uit de lerarenopleidingen. Tussen 2012 en 2019 zijn de inschrijvingen in educatieve richtingen aan onze hogescholen gekelderd, zeker bij de 18-jarigen die de lerarenopleiding als eerste studiekeuze aanvatten”, legt Slagmulder uit. “Daar waar het aantal generatiestudenten in de professionele bachelor onderwijs in het academiejaar 2010-2011 nog op 5.787 lag, waren dit er in 2021-2022 maar 3.465. Pas de laatste twee jaar zijn de inschrijvingen daar opnieuw wat aan het stijgen, maar dat is nog altijd veel te weinig om die eerdere daling te compenseren.”

Volgens het Vlaams Belang is er meer aandacht nodig voor de slechte werkomstandigheden, het teveel aan administratie, hoge druk door de toename van zorgleerlingen en het gebrekkige disciplinaire klimaat. “Meer aandacht voor opleiding en professionalisering, meer mogelijkheden tot flexibiliteit binnen de opdracht en de autonomie van scholen versterken zijn principes die aansluiten bij onze onderwijsvisie”, besluit Slagmulder. “Dat is waar we met Vlaams Belang komende legislatuur mee onze schouders willen zetten.”