Nieuws
donderdag, 16 sep 2021

“Levenslang moet mogelijk zijn voor dodelijk partnergeweld”

Het Vlaams Belang schaart zich achter het voornemen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om moorden in het kader van partnergeweld voortaan met levenslang te kunnen bestraffen in plaats van de huidige dertig jaar. Het mag echter niet bij een zoveelste aankondiging blijven”, zegt Kamerlid Katleen Bury.

“Jaarlijks worden er 40.000 aangiftes gedaan van intrafamiliaal geweld. 150 daarvan zijn geweldmisdrijven met een potentiële dodelijke afloop, waarvan niet bekend is hoeveel slachtoffers een man dan wel vrouw zijn. “Officiële statistieken bestaan er niet”, aldus Bury. “Het is een website die cijfergegevens moet verzamelen op basis van krantenartikels.”

“Onbegrijpelijk dat er nog steeds slachtoffers in de kou blijven staan, na een zoveelste aangifte van partnergeweld”

Aan dodelijk partnergeweld gaat meestal een gans traject van partnergeweld vooraf. “Het is dus van belang dat de zichtbare signalen tijdig worden gecapteerd en er ook iets mee gedaan wordt”, vervolgt Bury, die hierover de minister zal interpelleren. “Ook mag de verantwoordelijkheid niet bij het slachtoffer worden gelegd. Wanneer de verklaringen van dader en slachtoffer niet overeenstemmen met de vaststellingen, dan moet de politie dit in een PV vastleggen en moet het parket zich hierover uitspreken.”

Naast strenge bestraffing is het Vlaams Belang van oordeel dat de ‘Family Justice Centers’ in alle Vlaamse Provincies moeten worden uitgerold. “Ook moeten er officiële statistieken worden bijgehouden die het fenomeen volledig in kaart brengen”, besluit Bury. “Niet enkel de gezinsmoorden, maar ook de zelfmoordcijfers zouden onder de loep moeten worden genomen om na te gaan of er (ex-)partnergeweld aan de orde was.”