Nieuws
donderdag, 17 feb 2022

LEVL: Alwéér subsidies voor allochtone slachtoffercultuur

Op 15 februari kwam ‘vzw LEVL’, de nieuwe, door de Vlaamse regering erkende 'belangenbehartiger van mensen met een migratieachtergrond', zich voorstellen in het Vlaams Parlement. “Dit is een zoveelste met veel belastinggeld gesubsidieerde organisatie die mensen met een allochtone afkomst een slachtofferrol aanpraat en zo de facto de integratie tegenwerkt’, reageerde Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) scherp.

Echt nieuw valt de organisatie niet te noemen: LEVL is het resultaat van de samensmelting van het Minderhedenforum enerzijds en Join.Vlaanderen anderzijds. De drie vrouwen die de organisatie voorstelden, waren tot vorig jaar nog medewerker van het Minderhedenforum. Dat Minderhedenforum ontving sinds 2002 al meer dan 15 miljoen euro Vlaams belastinggeld, terwijl Join.Vlaanderen een mislukt diversiteitsproject is van minister Bart Somers (Open Vld). Ook nu is LEVL al minstens tot en met 2026 verzekerd van een jaarlijkse werkingssubsidie van ruim 700.000 euro, en dat is nog buiten de vele ‘projectsubsidies’ gerekend die de organisatie van de Vlaamse regering en andere overheden bijkomend zal ontvangen. Links activisme en de diversiteitsindustrie zijn in Vlaanderen ‘big business’.

“LEVL zal miljoenen subsidies krijgen om allochtonen in een slachtofferrol te houden. Hoeveel Vlamingen in energiearmoede kunnen met dat geld worden geholpen?”

Sam van Rooy illustreerde in het parlement hoe het Minderhedenforum – de voorganger van LEVL – de integratie van mensen met buitenlandse afkomst steeds actief heeft tegenwerkt: “Het Minderhedenforum is tegen zwarte Piet, beschouwt elke politiecontrole tegenover mensen met een huidskleur als raciale profilering, is tegen elk hoofddoekenverbod, tegen taalvoorwaarden bij sociale huisvesting en wekt steeds weer de indruk dat de Vlaming van nature ‘racistisch’ is. De organisatie vindt, net zoals minister Somers, dat het de Vlamingen zijn die moeten integreren in de diverse samenleving.”

Net zoals bij het dossier van het Hannah Arendt Instituut was de kritiek van de N-VA in grote lijnen dezelfde als die van het Vlaams Belang, maar ondertussen keurt dezelfde N-VA in de Vlaamse regering wel de subsidies voor LEVL en andere links-activistische en multikul-organisaties goed. Sam van Rooy hekelde ook de houding van LEVL tegenover de islam en de hoofddoek: “Het is stuitend te zien hoe LEVL hier in het hart van de Vlaamse democratie de hoofddoek komt etaleren en elke vorm van kritiek opdehoofddoek- en op de islam - afdoet als ‘racistisch’, terwijl in werkelijkheid talloze meisjes en vrouwen die hoofddoek dragen onder islamitische druk, intimidatie en bedreigingen, of om zich juist af te zetten tegen onze Vlaamse samenleving”, aldus Van Rooy.

“Als het LEVL echt te doen zou zijn om het tegengaan van haatspraak en discriminatie, dan zou het de totalitaire regels en wetten van de islam en de vrouwenonderdrukkende symbolen, met name de hoofddoek, moeten verwerpen”, aldus Van Rooy, die ook wilde weten hoe LEVL omgaat met de volgens onderzoek honderdduizenden moslims in onze samenleving die niet willen integreren en de regels en wetten van de islam boven de onze stellen, of die zelfs begrip hebben voor de acties van jihadistische groeperingen zoals IS. Minister Somers koos er – niet verwonderlijk – voor om de andere kant uit te kijken, en verweet Van Rooy zelfs ‘intimiderend’ te zijn.