Nieuws
donderdag, 22 jul 2021

Lokale besturen volgen aanbevelingen Audit Vlaanderen te vaak slecht op: “Initiatieven nodig!”

Het Vlaams Belang vindt het hallucinant dat amper 41% van de lokale besturen de aanbevelingen van Audit Vlaanderen volledig opvolgt. Dit agentschap van de Vlaamse overheid voert interne controles uit op goed bestuur. “En toch zijn er nog lokale besturen die geen of onvolledig gevolg geven aan die aanbevelingen”, zei Vlaams Volksvertegenwoordiger Yves Buysse (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement. Maar als de gemeenten zouden worden beloond voor de mate waarin ze de aanbevelingen implementeren, kan dit de minder bereidwillige lokale besturen stimuleren.”

Recent stelde Audit Vlaanderen zijn jaarverslag 2020 voor waarin de reacties van de Vlaamse lokale besturen op de aanbevelingen van dit auditorgaan in kaart werden gebracht. In 2020 volgde Audit Vlaanderen 224 aanbevelingen op bij 70 lokale besturen. Hieruit blijkt dat tot op heden slechts 41% van de lokale besturen de aanbevelingen volledig opvolgde, 42% gaf er geen volledig gevolg aan en de overige 17% gaf er helemaal geen gevolg aan. Zeker de aanbevelingen omtrent de audit ‘budgetbeheer’ - waarbij de financiële en frauderisico’s voor de lokale besturen beduidend groter zijn dan andere thema’s - werden volgens Audit Vlaanderen door de lokale besturen te weinig gerealiseerd.

Advies Audit Vlaanderen werd weinig opgevolgd “Gebrek aan capaciteit en expertise van het personeel in de lokale besturen moet aangepakt worden”

Het Vlaams Belang vindt het problematisch dat er bij zoveel besturen te weinig bereidheid, expertise of personeel is om de kwaliteitsvolle aanbevelingen van Audit Vlaanderen op te volgen. “De knelpunten die de gemeenten ertoe aanzetten om geen of geen volledig gevolg te geven aan de aanbevelingen moeten worden weggewerkt”, reageert Buysse. “De lokale besturen beschikken vaak over onvoldoende mankracht en technische expertise om alle auditaanbevelingen te implementeren. Er moeten dan ook initiatieven komen die leiden tot een betere opvolging van de aanbevelingen.”

Daarnaast vindt Buysse dat de gemeentebesturen beloond mogen worden voor de mate waarin ze de aanbevelingen implementeren. “Gemeenten die op een heel goede manier audits hebben geïmplementeerd, kunnen een voorbeeld zijn”, klinkt het. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bleek verbaal het eens te zijn met die piste. Tot slot zei Buysse ook dat er indien nodig ingegrepen moet worden bij de lokale besturen die de auditaanbevelingen moedwillig naast zich neer blijven leggen.