Nieuws
vrijdag, 08 jul 2022

“Loutere verontwaardiging lost woke censuur in hoger onderwijs niet op, minister Weyts”

Volgens onderwijsminister Ben Weyts hadden de medewerkers van de UAntwerpen niet geschorst mogen worden. Mensen mogen nooit gesanctioneerd worden voor het uiten van een mening in een privégesprek, zo antwoordde hij op een vraag van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Goed dat de minister zich hier expliciet tegen kant, maar in feite verandert het niet veel. Er is meer doortastend optreden nodig als we werkelijk de woke uitwassen en de censuur uit onze universiteiten willen weren” aldus Slagmulder.

In de commissie Onderwijs bevroeg Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) over de schorsing van twee medewerkers van de Universiteit Antwerpen omwille van uitspraken in een privégesprek die volgens rector Herman Van Goethem racistisch waren. Minister Weyts deelde de verontwaardiging van de Vlaams Belang-fractie hieromtrent en zei dat hij de regeringscommissaris bij de UAntwerpen had bevraagd. Omtrent de aanleiding van het voorval, namelijk een illegaal opgenomen en verspreid filmpje van een privégesprek tussen de twee medewerkers, stelde deze dat dit een gevolg was van een intern misverstand en dat de procedure rond lesopnames onder de loep wordt genomen en zal worden aangescherpt. Omtrent de schorsing zelf verklaarde de minister dat deze volkomen wettig is op basis van het interne personeelsstatuut van de UAntwerpen zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, en dat hij daar dus weinig aan kon doen.

“Weyts moet mee strijden tegen deze vorm van censuur in het onderwijs”

“Het is terecht dat de minister ook zijn verontwaardiging toont, het omgekeerde zou pas nieuws zijn”, reageert Slagmulder. “Maar eigenlijk zet het weinig zoden aan de dijk en wordt de zaak gewoon afgedaan als een interne kwestie. Ik had verwacht dat de regeringscommissaris de rector effectief op het matje had geroepen.” En volgens Slagmulder beperkt de woke cancelcultuur en censuur zich niet tot dit ene voorval en moeten we verder kijken. “Ik eis dat de minister ook dit thema verder opneemt met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).”

“Onze hogeronderwijsinstellingen zijn dan wel autonoom, maar dat neemt niet weg dat de minister van Onderwijs hier een faciliterende rol in kan spelen. Er zijn op die manier in andere kwesties al zaken gerealiseerd zoals de opmaak van een Vlaanderenbreed Charter Grensoverschrijdend Gedrag binnen ons hoger onderwijs. Waarom kunnen we voor deze kwestie dan geen Vlaams Charter maken inzake de vrijheid van meningsuiting van academici en personeelsleden in het hoger onderwijs?”

Het Vlaams Belang pleitte ook al voor een onafhankelijk extern onderzoek naar de invloed van de woke cancelcultuur op het onderricht en onderzoek in ons hoger onderwijs, zoals ook in enkele van onze buurlanden ophanden is. “Symptomen van de woke cancelcultuur en censuur moeten aangepakt worden. De zoektocht naar de wetenschappelijke waarheid kan enkel geschieden als er een volwassen debatcultuur en voldoende pluralisme aan meningen aanwezig is binnen onze hogeronderwijsinstellingen”, besluit Slagmulder. “Minister Weyts moet als minister van Onderwijs niet enkel mooie woorden spreken, hij moet binnen zijn bevoegdheid al het mogelijke doen om onze universiteiten te bewaren als oorden van ondogmatisch onderricht en onderzoek, als standplaatsen van het vrije woord!”