Nieuws
zondag, 03 okt 2021

“Maak begeleiding en opleidingen naar knelpuntberoepen actiever”

Het Vlaams Belang wil dat minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) meer inzet op het activeren van - vooral langdurige - werklozen. Er zijn immers erg veel niet-ingevulde vacatures en tegelijkertijd nog zo’n 200.000 werkzoekenden. Knelpuntberoepen raken moeilijk ingevuld omdat te weinig mensen daarvoor een gepaste beroepsopleiding bij VDAB volgen. “Het volgen van zo’n opleiding moet vergemakkelijkt worden. VDAB moet hier stimulansen geven en ook inzetten op zij-instromers voor de invulling van knelpuntvacatures”, zei Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot donderdag in het Vlaams Parlement.

Uit een VOKA-enquête blijkt dat 2 op 3 gewone bedrijven en 3 op 4 grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) moeilijk personeel vinden. Op jaarbasis daalt de werkloosheid met 11% en stijgen de vacatures met 124%, zo stelt VDAB. Tegelijk daalde het aantal mensen dat een knelpuntopleiding volgt van 34.423 in 2019 naar 26.266 in 2020. 

Werklozen die al langer werkloos zijn, mogen niet worden losgelaten door VDAB

Er is dus een duidelijke nood aan een kordatere opvolging van werkzoekenden”, zo zei Malfroot. "Dat betekent sanctionering van werkonwilligen, maar uiteraard ook meer (her)opleidingen die leiden naar jobs waar onze economie en samenleving nood aan heeft. Wanneer werklozen langer zonder werk zitten, worden ze al te vaak een beetje ‘losgelaten’. Hoe langer men zonder job zit, hoe moeilijker het is om terug werk vinden omdat het drempels vergroot en men bepaalde vaardigheden verliest.”

“Langdurig werklozen moeten in het bijzonder sterker gestimuleerd worden om een knelpuntopleiding te volgen", vervolgt Malfroot. De VDAB kan hiervoor samenwerken met werkgevers om in te spelen op acute sectoren. De transportsector heeft bijvoorbeeld maar liefst 6.636 openstaande vacatures. De instroom wordt echter beperkt door de hoge kost voor het behalen van het rijbewijs C en voor de opleiding vakbekwaamheid. Dergelijke drempels moeten prioritair worden weggewerkt.”