Persberichten
woensdag, 18 mrt 2020

“Maak inleveren overdreven voorraden mondmaskers verplicht”

Het Vlaams Belang wil dat de richtlijnen van de overheid inzake de bestrijding van de coronacrisis ook gehandhaafd worden door middel van effectieve straffen. Voor een aantal zaken - zoals het samenscholingsverbod - is dit nu al het geval, maar voor het inleveren bij ziekenhuizen van overdreven voorraden van mondmaskers en ontsmettende wasgel - bedoeld voor speculatieve winstdoeleinden - is dit nog niet zo. “Wie zijn gezin wil beschermen met een aantal handgels en mondmaskers: geen probleem. Maar zij die grote voorraden mondmaskers en dergelijke gekocht hebben om nu met woekerwinsten te verkopen? Sorry, dat kunnen we niet toelaten.”

De afgelopen dagen spraken wetenschappers en mensen uit de zorgsector al meermaals hun ergernis uit over het onverantwoordelijk gedrag, de lichtzinnigheid en het gebrek aan gemeenschapszin van sommigen. In het kader hiervan werd er door betrokkenen op gewezen dat de coronacrisis waarschijnlijk twee maanden zou kunnen duren, maar ze gemakkelijk zes maanden kan aanslepen indien de bevolking niet over voldoende discipline beschikt.

Vlaams Belang: “Deze overheid krijgt een dikke nul voor voorbereiding”

“Dat geldt in het bijzonder voor het aanleggen van grote voorraden aan mondmaskers of ontsmettende handgel voor andere doelen dan normaal gebruik zoals speculatie en winstbejag met woekerprijzen”, zo klinkt het bij Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Hetzelfde geldt bij uitbreiding voor elk ander gedrag dat ingaat tegen de uitgevaardigde richtlijnen ter bestrijding van deze ongeziene crisis. We moeten elkaar helpen, in plaats van te profiteren van de miserie van anderen zoals bepaalde hedendaagse ‘zeepbaronnen’.”

Concreet denkt de partij aan geldboetes en bij herhaalde overtredingen zelfs aan celstraffen. De ordediensten kunnen inzake opsporing naast de gebruikelijke meldingen ook steunen op de courante verkoopwebsites zoals Ebay, 2dehands.be en dergelijke meer. Daar zijn nu veel gezondheidsspullen aan woekerprijzen te koop. Het Vlaams Belang rekent er echter ook op dat door de criminalisering van het gebruik er veel mensen automatisch zullen overgaan tot het inleveren van hun overdreven voorraden bij de dichtstbijzijnde zieken- of rusthuizen.

“Het dient er wel aan toegevoegd te worden dat de overheid hier stevig gefaald heeft en deze problemen echt wel kon voorkomen”, vult Kamer-fractievoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang) nog aan. “Een aantal wakkere, maar niet zo gewetensvolle, burgers hebben al maanden megavoorraden ingeslagen aan medicamenten, mondmaskers en ontsmettingsgels, maar onze overheid had niet dezelfde voorzienigheid. Premier Sophie Wilmès (MR) en volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) moesten holderdebolder dure bestellingen in Turkije plaatsen die dan nog eens verknoeid werden. En dezelfde regering krijgt nu volmachten. Onbegrijpelijk. Nu gaan we samenwerken, maar na de crisis zullen we de rekening presenteren.”