Nieuws
vrijdag, 06 nov 2020

Maatregelen ter ondersteuning van zorgsector zijn “mosterd na maaltijd”

Het Vlaams Belang steunde het wetsvoorstel om het verplegend personeel te versterken met niet-zorgkundigen, zoals studenten. “Uit noodzaak en met enige schroom en vooral veel plaatsvervangende schaamte. De partij uit namelijk enkele fundamentele bedenkingen. Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) vreest dat het een oplossing is die te laat komt: “Na wat symbolisch applaus en een paar witte lakens slaagt dit parlement er niet in om iets anders te produceren dan een zoveelste post-factum-hocus-pocus-wet.” 
 
Ten allen prijze dient in de huidige tweede golf van de coronapandemie vermeden te worden dat men aan de ziekenhuisbedden handen tekort komt. Het deficit aan personeel is een oud zeer”, zo reageert Creyelman. Maar nu jaagt men opeens een voorstel bij hoogdringendheid erdoor, terwijl men de problemen al heel lang wist. Volgens het Vlaams Belang had men al lang maatregelen in de zorgsector moeten nemen om deze problemen te adresseren.

Creyelman: “Het huis staat in feite al jaren in brand, maar pas nu vindt men het nodig om te blussen met maatregelen in de zorgsector

“Het tekort aan handen dateert immers niet van gisteren. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit voorstel met hoge snelheid behandeld wordt om te verbergen dat een structureel probleem jaren op het schap is blijven liggen”, reageert Creyelman. “Dit is een pleister op een houten been die de zorggemeenschap de indruk moet geven dat de politiek ermee bezig is, maar zonder de coronacrisis  lag dit dossier wellicht nog steeds op het schap stof te vangen.