Nieuws
vrijdag, 11 jun 2021

Mahdi-nota bewijst: “Asiel- en migratiebeleid paars-groen is volslagen catastrofe”

Het aantal asielaanvragen zit onverminderd in de lift. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen openbaar maakte. Afgelopen maand werden in totaal 1.634 aanvragen geregistreerd. Daarmee evolueert het aantal asielaanvragen langzaam maar zeker richting ‘pre-coronaniveau’. “Ook de nota van Sammy Mahdi die uitlekte toont aan dat paars-groen een degelijk migratiebeleid onmogelijk maakt”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Groen en Ecolo hebben Mahdi zijn ‘visitatierecht’ al afgeschoten en bovendien wil Mahdi nu betonneren dat illegalen met een gezin niet uitgezet kunnen worden. Proficiat.”

De cijfers zijn duidelijk: België blijft een aantrekkelijke bestemming voor illegale immigratie. Deze gang van zaken is weinig verrassend. Terwijl maatregelen die een effect zouden kunnen hebben op de instroom uitblijven, heeft de paars-groene regering-De Croo het reeds mank lopende uitwijzingsbeleid nog verder uitgehold, zo klinkt het bij het Vlaams Belang. Mahdi’s nieuwe plannen lijken deze trend te gaan versterken.

“Uitgelekte Mahdi-plannen boezemen weinig vertrouwen in, integendeel”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kondigt weliswaar met de regelmaat van een klok aan dat hij de terugkeer wil verhogen, maar daar blijft het helaas bij. Meer zelfs, als het van Mahdi afhangt, komt er nu zelfs een wettelijk verbod om illegale gezinnen onder te brengen in aangepaste gesloten terugkeerunits in afwachting van hun gedwongen terugkeer. “Op die manier zendt men het signaal uit dat geen enkele illegaal met kinderen ooit zal worden uitgewezen en dat iedereen die in dit land met kinderen arriveert, ook kan blijven”, reageert Van Langenhove. “Dat is een opendeurbeleid met gratis gezinsabonnementen.”

Een poging om – in een uiterst beperkt en welomschreven aantal gevallen – illegalen die reeds meermaals manifest weigerden het land te verlaten, thuis op te pakken met het oog op hun gedwongen terugkeer (in perfect Belgisch jargon en dus schabouwelijk Nederlands ‘visitatierecht’ genaamd) stuitte ondertussen op een ‘njet’ van Groen, Ecolo en de PS. Zij verwijzen daarbij voorspelbaar naar het regeerakkoord dat zogenaamde woonstbetredingen uitsluit. “De uitkomst ligt voor de hand: als illegale vreemdelingen niet in hun woning mogen opgepakt worden en ook niet in de openbare ruimte (wegens te stigmatiserend) wordt een gedwongen terugkeer welhaast onmogelijk”, analyseert Van Langenhove. “We doen toch ook woonstbetredingen bij andere misdrijven? In de fantasiewereld van Groen, Ecolo en PS is het misschien niet zo, maar in de echte wereld is illegaal verblijf evenzeer een misdrijf”.

Dit alles heeft niet alleen gevolgen voor het terugkeerbeleid, “maar zal uiteraard ook een aanzuigeffect hebben en dit land nog aantrekkelijker maken voor illegale immigratie vanuit alle windstreken”, besluit Van Langenhove. “Wanneer de kans om gedwongen te worden teruggestuurd vrijwel nihil is, zullen immers maar weinigen zich geroepen voelen vrijwillig terug te keren. Daarnaast wordt een duidelijke boodschap uitgestuurd: wie dit land binnenkomt, kan hoe dan ook blijven. Ze moeten dan gewoon de volgende door Ecolo geëiste regularisatieronde afwachten.”