Nieuws
dinsdag, 19 okt 2021

Massa-immigratie is belangrijkste oorzaak wooncrisis

De wooncrisis in Vlaanderen wordt steeds erger. We kampen met stijgende en voor steeds meer mensen onbetaalbare huurprijzen, hoge woningprijzen en ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert wees er in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) en de aanwezige parlementsleden op dat de massa-immigratie naar Vlaanderen een belangrijke oorzaak is van deze wooncrisis.

Steeds meer Vlamingen kampen met een woonnood. De oorzaken zijn uiteraard de stijgende vastgoedprijzen, de daarbij horende groeiende huurprijzen in de private huursector en de oplopende wachtlijsten in de sociale huisvesting. Inmiddels wachten er bijna 170.000 gezinnen gemiddeld zo’n 4 jaar op een sociale woning. Onze partij diende in het Vlaams Parlement een motie in waarin de federale regering wordt gevraagd om de immigratie te beperken en de Vlaamse regering om eindelijk in een studie – zonder taboes – de gevolgen van de massa-immigratie op de woonmarkt aan te tonen.

“De immigratie moet fors naar beneden om de druk op de woningmarkt af te remmen”

“Eén van de belangrijkste oorzaken van de problematiek is de grote druk van de immigratie op onze woningmarkt. Daar horen we jullie of andere linkse Vlaamse volksvertegenwoordigers nooit over”, stelde Blancquaert kritisch ten aanzien van Groen en Vooruit. “De immigratie zorgt ervoor dat er in België netto elke tien jaar ongeveer 500.000 mensen bijkomen. Al deze mensen willen huisvesting. Men hoeft geen specialist te zijn om te beseffen welke invloed dit op de woningmarkt heeft.”

Diependaele erkende na het pleidooi dat de massa-immigratie – naast de verdunning van de gezinnen – één van twee oorzaken is van de wooncrisis. “Ik hoop dat de minister nu ook de juiste conclusies trekt. De forse instroom van migranten moet stoppen, anders raken we de crisis nooit te boven. Wachtlijsten kunnen niet enkel worden aangepakt door het bijbouwen van sociale woningen - zoals linkse partijen geloven”, besloot Blancquaert. Het is tijd om nu eerst voor onze eigen mensen te zorgen.”