Persberichten
donderdag, 04 okt 2018

Medische hulp aan illegalen kostte belastingbetaler recordbedrag van 62,5 miljoen euro in 2017

Barbara Pas: “Dit bewijst nog maar eens dat het illegalenleger onder de regering-Michel gestadig en fors is toegenomen.”

In 2017 werd door de federale regering 62,5 miljoen euro uitgegeven voor medische hulp aan illegalen. Dat is 8 procent meer dan het voorgaande jaar. Ook het aantal personen dat hiervan gebruik maakte is gestegen. Dat blijkt uit cijfers die minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme aan Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas ter beschikking stelde.

De cijfers maken ook duidelijk dat er de jongste jaren effectief sprake is van een explosie van medische hulp aan illegalen. In de periode 2012-2014 (regering-Di Rupo) werd daarvoor op jaarbasis gemiddeld 44.446.654 euro uitgegeven en betrof het jaarlijks gemiddeld 18.247 illegalen. Onder de regering-Michel zijn die aantallen fors gestegen. In 2015-2017 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde uitgave 57.547.414 euro, of een stijging met 30% ten opzichte van de regering-Di Rupo. Ook het gemiddeld aantal personen steeg naar 21.553 illegalen op jaarbasis, of een toename met 18,1% ten opzichte van de regering-Di Rupo.

Barbara Pas: “Wij betwisten niet dat iemand die hier illegaal verblijft en medische hulp nodig heeft, die ook dient te krijgen. Waar het ons om gaat is dat deze personen hier feitelijk niet zouden mogen zijn. Hoeveel illegalen dit land telt, weet niemand, maar we mogen aannemen dat de cijfers in verband met medische hulp een graadmeter vormen voor de tendensen die zich op dat vlak voordoen. En dan is de trend toch wel overduidelijk: met deze regering kwam er op dat vlak geen ommekeer, integendeel, het ging van kwaad naar veel erger.  Het aantal illegalen in dit land is onder de regering-Michel fors gestegen. De schattingen lopen van 150.000 tot 200.000. Dat verbaast eigenlijk niet, want het uitwijzingsbeleid van Theo Francken is werkelijk een ramp, zoals we ook uit andere gegevens intussen weten. Ik kan hem en zijn regering dan ook alleen maar oproepen om op dat vlak het beleid drastisch om te gooien. Verdubbel minstens op zeer korte termijn het aantal opvangplaatsen in de gesloten terugkeercentra en maak eindelijk eens werk van het verwijderen van wie hier geen verblijfsrecht heeft in plaats van hen een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ te geven waar ze toch geen gevolg aan geven.”