Nieuws
maandag, 13 sep 2021

“Meer alternatieve straffen nefast voor veiligheid”

Het Vlaams Belang is niet gewonnen voor minder celstraffen en meer alternatieve straffen, ook niet na het recente pleidooi hiervoor van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. “Een zachte aanpak van criminaliteit, en haast nergens ter wereld is die zo zacht als in dit land, levert geen veiligheid maar enkel harde criminaliteit op”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Criminelen moeten net efficiënter worden bestraft en straffen dienen echt uitgevoerd te worden. Alleen al uit respect voor politie- en veiligheidspersoneel en voor slachtoffers. De logica mag niet zijn: 'er zijn te weinig gevangenisplaatsen - dan laten we meer veroordeelden vrij’.”

De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen argumenteert dat tijdens de eerste coronagolf minder celstraffen werden opgelegd en dat dit heeft geleid tot minder overbevolking in de Belgische gevangenissen. In hun rapport raden ze een gelijkaardig beleid aan naar de toekomst toe.

“De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen mag meer aandacht tonen voor de veiligheid van de burgers”

“In de periode voor de pandemie werden criminelen ook al minder naar de gevangenis gestuurd, maar dan louter om budgettaire redenen”, aldus Dillen. “Het mag echter niet de bedoeling zijn dat de veiligheid, de voornaamste plicht van de overheid, hiervoor moet inboeten.”

Voor het Vlaams Belang dienen veroordeelde criminelen hun straf in de gevangenis uit te zitten. “Ersatzoplossingen houden geen enkele rekening met de rechten en gevoelens van de slachtoffers”, besluit Dillen, die hierover minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zal interpelleren. “En vooral de bescherming van de samenleving. Losgelaten criminelen zijn nefast voor de veiligheid van de burgers. Het gevoel van straffeloosheid neemt er alleen maar door toe, zowel bij slachtoffers als bij daders, en helaas ook bij potentiële nieuwe wetsovertreders.”